Mã tuyển sinh: GHA
Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Website: http://www.uct.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2016: 3500

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

3.500

Kĩ thuật xây dựng công trình  giao thông

D580205

Toán, Vật lí, Hóa học

888

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

297

Kĩ thuật xây dựng công trình  giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ   Việt

– Anh)

 

D580205

Toán, Vật lí, Hóa học

25

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

25

Kĩ thuật xây dựng công trình  giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ   Việt

– Pháp)

 

D580205

Toán, Vật lí, Hóa học

20

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

20

Kĩ thuật xây dựng công trình  giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông Đô thị Việt – Nhật)

 

D580205

Toán, Vật lí, Hóa học

13

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

12

Kĩ thuật xây dựng công trình  giao thông (Chương trình tiên tiến)

 

D580205

Toán, Vật lí, Hóa học

25

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

25

Kĩ thuật xây dựng

D580208

Toán, Vật lí, Hóa học

180

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Kĩ thuật xây dựng (Chương trình

D580208

Toán, Vật lí, Hóa học

10

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp)

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

10

Kĩ thuật cơ khí

D520103

Toán, Vật lí, Hóa học

428

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

142

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Toán, Vật lí, Hóa học

94

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

31

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

Toán, Vật lí, Hóa học

94

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

31

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Toán, Vật lí, Hóa học

90

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

150

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Kinh tế xây dựng

D580301

Toán, Vật lí, Hóa học

60

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình Giao thông Việt – Anh)

 

D580301

Toán, Vật lí, Hóa học

20

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20

Kinh tế vận tải

D840104

Toán, Vật lí, Hóa học

90

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30

Khai thác vận tải

D840101

Toán, Vật lí, Hóa học

90

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học

71

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

24

Kế   toán   (Chương   trình        chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt

– Anh)

 

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học

13

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

12

Kinh tế

D310101

Toán, Vật lí, Hóa học

45

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

15

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học

83

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

27

Công nghệ kĩ thuật giao thông

D510104

Toán, Vật lí, Hóa học

38

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

12

Kĩ thuật môi trường

D520320

Toán, Vật lí, Hóa học

38

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

12

-   Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

-   Phương thức tuyển sinh:

Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

-   Các thông tin khác:

+ Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

+ Các ngành kĩ thuật xây dựng công trình GT; kĩ thuật xây dựng; kĩ thuật điều khiển và tự động hoá; kĩ thuật điện tử, truyền thông; kĩ thuật điện, điện tử đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).

+ Số chỗ ở cho sinh viên trong KTX: 310.

+ Học phí: theo quy định của chính phủ.

+ Chương trình chuyên sâu chất lượng cao ngoài học phí, sinh viên sẽ phải đóng thêm kinh phí phục vụ nâng cao chất lượng.

+ Trường hợp thí sinh có kết quả thi 3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu  tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán cao hơn.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.