Số 447 - Đường 26/3 - phường Đại Nài - thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: (039)3885284

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

KÝ HIỆU TRƯỜNG: HHT  

Chỉ tiêu năm 2017: 2048

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52140201 Giáo dục Mầm non 120 110 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát          
2 Trình độ đại học 52140202 Giáo dục Tiểu học 40 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Lịch sử  
3 Trình độ đại học 52140205 Giáo dục Chính trị 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Địa lí  
4 Trình độ đại học 52140209 Sư phạm Toán học 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Hóa học  
5 Trình độ đại học 52140211 Sư phạm Vật lý 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí  
6 Trình độ đại học 52140212 Sư phạm Hóa học 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Toán, Hóa học  
7 Trình độ đại học 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 15 15 Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh 100 95 Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 60 60 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 70 68 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí    
11 Trình độ đại học 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 50 50 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Lịch sử  
12 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng 100 90 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí    
13 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 80 80 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí    
14 Trình độ đại học 52380101 Luật 100 100 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Lịch sử  
15 Trình độ đại học 52440301 Khoa học môi trường 70 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học     Toán, Sinh học, Ngữ văn  
16 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 70 60 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Vật lí, Địa lí  
17 Trình độ đại học 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 60 55 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Vật lí, Địa lí  
18 Trình độ đại học 52620110 Khoa học cây trồng 50 50 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học     Toán, Sinh học, Ngữ văn  

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đăng ký xét tuyển vào trường.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và kết quả Kỳ thi THPT quốc gia; thi tuyển môn năng khiếu

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC