Mã tuyển sinh: DHT

Cụm trường:Huế

Tên tiếng Anh: Hue University, College of Sciences

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế

Website: www.husc.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2016: 2.220

Các môn chính (chữ in hoa, đậm) trong tổ hợp môn xét tuyển nhân hệ số 2

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2220

 

Đông phương học

 

D220213

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

 

50

 

Triết học

 

D220301

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

60

 

Lịch sử

 

D220310

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

 

100


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Xã hội học

D310301

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

60

Báo chí

D320101

180

Sinh học

D420101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)

80

Công nghệ sinh học

D420201

100

Vật lí học

D440102

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*)

70

 

Hoá học

 

D440112

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

 

100

 

Địa lí tự nhiên

 

D440217

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Địa lí (*)

 

60

 

Khoa học môi trường

 

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh (*)

 

100

Công nghệ thông tin

D480201

TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

250

Công   nghệ   kĩ           thuật điện tử, truyền thông

D510302

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

 

 

Kiến trúc

 

 

D580102

Toán, Vật lí, VẼ MỸ THUẬT (Môn Toán, hệ số 1.5; môn Vẽ mỹ thuật, hệ số 2)

Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT (*) (Môn Toán, hệ số 1.5; môn Vẽ mỹ thuật, hệ số 2)

 

 

150

 

Công tác xã hội

 

D760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

 

150

Quản lí tài nguyên và môi trường

 

D850101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)

 

100

1. Nhóm ngành: Nhân văn

 

 

200


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Hán nôm

D220104

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

 

Ngôn ngữ học

D220320

 

Văn học

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

 

2. Nhóm ngành: Toán và thống kê

 

 

120

Toán học

D460101

TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh (*)

 

Toán ứng dụng

D460112

 

3. Nhóm ngành: Kỹ thuật

 

 

190

Kĩ thuật địa chất

D520501

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

 

Kĩ thuật trắc địa - bản đồ

D520503

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh (*)

 

Địa chất học

D440201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

 

 

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc (khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) theo quy định.

- Môn Toán có hệ số 1,5; môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 2 (gồm Vẽ Mỹ thuật 1: 6 điểm và Vẽ Mỹ thuật 2: 4 điểm). Điều kiện xét tuyển đối với ngành Kiến trúc  là điểm môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5,0.

-   Đối với ngành Kiến trúc, trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn Toán, Vật lí, Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển) và kết quả điểm thi môn Vẽ mỹ thuật do Trường tổ chức thi riêng để xét tuyển. Trường dành 80% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT của 4 học kỳ (2 học kỳ năm học lớp 11 và 2 học kỳ năm học lớp 12) các môn Toán, Vật lí hoặc  Toán, Ngữ văn và kết quả điểm thi môn Vẽ mỹ thuật do Trường tổ chức thi  riêng để xét tuyển. Điều kiện là điểm trung bình cộng 4 học kỳ của các môn trong tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển phải >= 12.0, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Trường dành 20% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

-   Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.


 

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.