Mã tuyển sinh: DTZ

Cụm trường:Thái nguyên

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Xã Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.tnu.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2016: 1300

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1300

 

Khoa học Quản lí

 

D340401

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lí

 

100


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

 

Luật

 

D380101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lí Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

250

 

Vật lí học

 

D440102

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Vật lí Toán,  Ngữ văn, Vật lí

 

40

 

Hóa học

 

D440112

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

40

 

Khoa học môi trường

 

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

60

 

Sinh học

 

D420101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Sinh học

 

40

 

Công nghệ sinh học

 

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Sinh học

 

40

 

Địa lí tự nhiên

 

D440217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

40

 

Toán học

 

D460101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

40

Toán ứng dụng

D460112

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lí

40


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí

 

 

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

40

 

Du lịch

 

D528102

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

60

 

Hoá dược

 

D720403

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

60

 

Quản lí tài nguyên và môi trường

 

D850101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học

 

100

 

Văn học

 

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

50

 

Lịch sử

 

D220310

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

40

 

Báo chí

 

D320101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

60

 

 

Khoa học thư viện

 

 

D320202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Địa lí

 

 

40


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

Công tác xã hội

 

D760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Vật lí Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

100

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

60


1.  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.    Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức

-   Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

-   Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ Trung học phổ thông.

Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

-   Điều kiện tham gia xét tuyển:

Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tnus.edu.vn).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có  dấu

đỏ).

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên

lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông

-   Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).

- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học,  cao đẳng chính quy hiện hành.

- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website http://tnus.edu.vn)

+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

3.   Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.