Mã tuyển sinh: DKT
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Giữa số 1002 và 1004, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Website: www.ktkt- haiduong.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2014: Chính qui: 2350

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Ký Hiệu Trường

Mã Ngành 

Khối thi 

Chỉ tiêu

Giữa số 1002 và 1004 đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 DKT

 

 

 2.350

ĐT: (0320). 3866258; (0320). 3864455.

Fax: (0320).3861249

Website: http://uhd.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.900

Kinh tế

 

D310101

A, A1, D1

150

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

200

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A, A1, D1

200

Kế toán

 

D340301

A, A1, D1

650

Kĩ thuật điện, điện tử

 

D520201

A, A1

300

Chăn nuôi

 

D620105

A, A1, B

50

Phát triển nông thôn

 

D620116

A, A1, B

50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

A,A1,C,D1

100

Chính trị học

 

D310201

A,A1,C,D1

50

Quản trị văn phòng

 

D340406

A,A1,C,D1

100

Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1, D1

50

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

450

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A, A1, D1

50

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A, A1, D1

50

Kế toán

 

C340301

A, A1, D1

100

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

A, A1

50

Công nghệ thông tin

 

C480201

A, A1, D1

50

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

A, A1

50

Quản trị văn phòng

 

C340406

A,A1,C,D1

50

Tiếng Anh

 

C220201

D1

50

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh chủ yếu trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh và xét tuyển theo đề thi 3 chung. Ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Hệ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh và xét tuyển theo đề thi 3 chung. Ngày thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;