Mã tuyển sinh: DKT
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Giữa số 1002 và 1004, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Website: www.ktkt- haiduong.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2015: Chính qui: 2280
 
 

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

 

 

2.280

DKT

Giữa sô 1002 và 1004 đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: (0320). 3866258, (0320). 3861121

Fax: (0320).3861249 Website: http://uhd.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1900

Kinh tế

D310101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

600

Kĩ thuật điện, điện tử

D502201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

350

Chăn nuôi

D620105

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học

50

Phát triên nông thôn

D620116

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học

50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100

Chính trị học

D310201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Quản trị văn phòng

D340406

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100

 

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

380

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Quản trị văn phòng

C340406

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

- Vùng tuyên sinh: Tuyển sinh chủ yếu trên địa bàn tỉnh, các tỉnh lân cận và trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Tổ chức xét tuyên đại học, cao đăng hệ chính quy theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các trường đại học chủ trì.

+ Tổ chức xét tuyển riêng đại học, cao đắng hệ chính quy dựa trên kết quả học tập ở THPT của thí sinh.