Mã tuyển sinh: QSK

Cụm trường:Quốc gia HCM

Tên tiếng Anh: Hochiminh City National university, Faculty of Economics

Cơ quanchủ quản: Chính phủĐịa chỉ: Khu phố 3, P Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website: www.uel.edu.vn

Tổng chỉ tiêu 2017: 1500 chỉ tiêu

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52310101_401 Kinh tế học 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
2 Trình độ đại học 52310101_403 Kinh tế và Quản lý công 55   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52310101_403C Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
4 Trình độ đại học 52310106_402 Kinh tế đối ngoại 90   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
5 Trình độ đại học 52310106_402C Kinh tế đối ngoại chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52340101_407 Quản trị kinh doanh (407) 80   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học 52340101_407C Quản trị kinh doanh chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52340115_410 Marketing (410) 55   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52340115_410C Marketing chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52340120_408 Kinh doanh quốc tế (408) 70   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52340120_408C Kinh doanh quốc tế chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
12 Trình độ đại học 52340120_408CA Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
13 Trình độ đại học 52340201_404 Tài chính - Ngân hàng 120   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
14 Trình độ đại học 52340201_404C Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
15 Trình độ đại học 52340201_404CA Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến) 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
16 Trình độ đại học 52340301_405 Kế toán (405) 55   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
17 Trình độ đại học 52340301_405C Kế toán chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
18 Trình độ đại học 52340301_405CA Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (dự kiến) 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
19 Trình độ đại học 52340302_409 Kiểm toán (409) 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
20 Trình độ đại học 52340302_409C Kiểm toán chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
21 Trình độ đại học 52340405_406 Hệ thống thông tin quản lý (406) 55   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
22 Trình độ đại học 52340405_406C Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
23 Trình độ đại học 52340412_411 Thương mại điện tử 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
24 Trình độ đại học 52340412_411C Thương mại điện tử chất lượng cao (dự kiến) 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
25 Trình độ đại học 52380101_503 Luật dân sự 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
26 Trình độ đại học 52380101_503C Luật dân sự chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
27 Trình độ đại học 52380101_504 Luật Tài chính - Ngân hàng 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
28 Trình độ đại học 52380107_501 Luật kinh doanh 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
29 Trình độ đại học 52380107_501C Luật kinh doanh chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
30 Trình độ đại học 52380107_502 Luật thương mại quốc tế 80   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
31 Trình độ đại học 52380107_502C Luật thương mại quốc tế chất lượng cao 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: - Thí sinh tốt nghiệp THPT;
- Có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp, lớp 11, lớp 12) từ 6,5 trở lên.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: - Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Lệ phí xét tuyển thực hiện theo TTLT 40/2015/BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh):

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ;

+ Lệ phí tuyển thẳng: 30.000 đồng/ hồ sơ.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC