Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

Thông tin tuyển sinh năm 2015

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

 

 

350

HCB

HCN

Thị trân Hô, huyện Thuận Thành, tinh Bắc Ninh. ĐT:

0241.3969011

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

350

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học

 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Toán, Vật lí, Tiêng Anh

 

- Thí sinh phía Băc

 

 

 

- Thí sinh phía Nam

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyên tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trang ương nơi đăng ký hộ khâu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.