Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

Thông tin tuyển sinh năm 2016 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

 

 

250

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

250

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

-   Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

-   Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

-   Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.