Mã tuyển sinh: LPH

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (04)38352630; 

Website: www.hlu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 2395

Các ngành đào tạo trình độ Đại học:

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

 

 

2395

LPH

Sô 87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đông Đa, Hà NỘI. ĐT: (04)38352630; (04)38351879 Website: www.hlu.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Luật

D380101

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 1715

Luật kinh tế

D380107

Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

400

Luật Thương mại quôc tê

D110101

Toán, Ngữ văn, TIÊNG ANH

140

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý)

D220201

Toán, Ngữ văn, TIÉNG ANH

140

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.

- Điểm trúng tuyển xác định theo từng mã ngành kết hợp với điểm sàn vào Trường theo từng tổ hợp môn thi (Tổ hợp các môn thi Toán, Vật lí, Hóa học tuyển 30%; tổ hợp các môn thi Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí tuyển 30%; tố hợp các môn thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tuyển 40% chỉ tiêu). Nêu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký chuyên sang các ngành khác cùng khối còn chỉ tiêu.

- Các thông tin khác:

+ Năm 2015, Trường tuyển 120 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Luật. Việc tuyển chọn thực hiện sau khi các thí sinh trúng tuyển  vào Trường.

 + Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển  vào ngành thì nhân hệ số ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh thì môn Tiếng Anh là môn thì nhân hệ số 2.   

+ Đối với thí sinh trúng tuyển vào  Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) sau năm học thứ nhất, tuỳ theo khả năng  của sinh viên trên cơ sở quy định của  Trường  học sinh viên có thể đăng ký theo khả năng học song bằng.