Mã tuyển sinh: MDA

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.humg.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2016: 4080 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học tại Hà Nội:

 

 

3680

Kĩ thuật dầu khí

D520604

Toán, Vật lí, Hóa học

230

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Kĩ thuật địa vật lí

D520502

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Công nghệ kĩ thuật hoá học

D510401

100

Kĩ thuật địa chất

D520501

350

Kĩ thuật trắc địa bản đồ

D520503

300

 

Quản lí đất đai

 

D850103

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

100

Kĩ thuật mỏ

D520601

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

220

Kĩ thuật tuyển khoáng

D520607

160

Công nghệ thông tin

D480201

480

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

180

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

240

Kĩ thuật cơ khí

D520103

190

Kĩ       thuật dựng

công

trình

xây

D580201

350

 

Kĩ thuật môi trường

 

D520320

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học

 

250

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

210

Kế toán

D340301

260

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu:

 

 

 

270

Kĩ thuật dầu khí

D520604

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Công nghệ kĩ thuật hoá học

D510401

50

Kĩ thuật mỏ

D520601

50

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

40

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

40

Kĩ thuật trắc địa bản đồ

D520503

40

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Quảng Ninh:

 

 

120

             

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Kĩ thuật mỏ

D520601

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Kế toán

D340301

40

Các   ngành  đào  tạo         cao đẳng:

 

 

400

Công nghệ kĩ thuật địa chất

C515901

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật trắc địa

C515902

40

Công nghệ kĩ thuật mỏ

C511001

40

 

Kế toán

 

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

40

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

40

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

40

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

40

Công nghệ thông tin

C480201

40

Công  nghệ   kĩ   thuật           môi trường

 

C510406

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học

 

40

-   Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

-   Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT  Quốc gia 

-   Các thông tin khác:

+ Chương trình tiên tiến chuyên ngành Lọc – Hóa dầu, hợp tác với trường đại học California UCDavis Hoa Kỳ, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của UC Davis, tuyển 60 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+   Trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.