Mã tuyển sinh: MDA

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.humg.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 2880

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học DH101 Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật Địa vật lý 200 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh    
2 Trình độ đại học DH102 Công nghệ kỹ thuật hóa học 60 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học DH103 Kỹ thuật địa chất 100 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Địa lí Toán, Hóa học, Địa lí
4 Trình độ đại học DH104 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 120 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ đại học DH105 Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng 160 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học DH106 Công nghệ thông tin 400   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học DH107 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử 400   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh    
8 Trình độ đại học DH108 Kỹ thuật cơ khí 200   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh    
9 Trình độ đại học DH109 Kỹ thuật công trình xây dựng 150 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh    
10 Trình độ đại học DH110 Kỹ thuật môi trường 80 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học   
11 Trình độ đại học DH111 Quản trị kinh doanh; Kế toán 710   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
12 Trình độ đại học DH113 Quản lý đất đai 160 20 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 Trình độ đại học DH301 Kỹ thuật dầu khí; Kế toán; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử
Học tại Vũng Tàu
120   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
14 Trình độ đại học TT102 Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến 20   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ
- Thí sinh tốt nghiệp THPT với hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.
- Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 học kỳ THPT: Lớp 10, Lớp 11 và Học kỳ I Lớp 12 đạt từ 19.5 điểm trở lên đối với hệ đại học, 18 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng.
- Nếu nhóm ngành/ngành đăng ký xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thì thí sinh được đăng ký theo tổng điểm của tổ hợp môn có điểm cao nhất. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển và số thí sinh vượt quá chỉ tiêu thì sẽ xét tiêu chí phụ
- Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo quy định và được xét trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC