Mã tuyển sinh: DHF

Cụm trường:Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, Thành phố Huế

Website: http://hucfl.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2016: 1.300

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1300

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

100

 

 

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

D140233

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP (*)

 

 

30

 

Sư     phạm     Tiếng Trung Quốc

 

 

D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG TRUNG(*)

 

 

30

 

Việt Nam học

 

D220113

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

50

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

540

 

Ngôn ngữ Nga

 

D220202

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NGA (*)

 

40


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Ngôn ngữ Pháp

 

 

D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP (*)

 

 

50

 

Ngôn    ngữ             Trung Quốc

 

 

D220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG TRUNG (*)

 

 

160

 

 

Ngôn ngữ Nhật

 

 

D220209

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NHẬT (*)

 

 

180

 

Ngôn ngữ Hàn quốc

 

D220210

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

70

 

Quốc tế học

 

D220212

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

50

 -  Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải >=5.0.

-   Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% họcphí. Các môn chính (in chữ hoa, đậm): nhân hệ số 2

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1300

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

100

 

 

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

D140233

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP (*)

 

 

30

 

Sư     phạm     Tiếng TrungQuốc

 

 

D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG TRUNG(*)

 

 

30

 

Việt Nam học

 

D220113

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

50

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

540

 

Ngôn ngữ Nga

 

D220202

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NGA (*)

 

40


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

 

 

Ngôn ngữ Pháp

 

 

D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP (*)

 

 

50

 

Ngôn    ngữ             Trung Quốc

 

 

D220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG TRUNG (*)

 

 

160

 

 

Ngôn ngữ Nhật

 

 

D220209

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*) Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NHẬT (*)

 

 

180

 

Ngôn ngữ Hàn quốc

 

D220210

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

70

 

Quốc tế học

 

D220212

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

 

50

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.