Mã tuyển sinh: DDS

Cụm trường:Đà nẵng

Tên tiếng Anh: Da Nang University, College of Education

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 459 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng

Website: http://www.ud.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2016: 2.155

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

 

 

2155

Giáo dục Tiểu học

D140202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Giáo dục Chính trị

D140205

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Sư phạm Toán học

D140209

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Sư phạm Tin học

D140210

 

Sư phạm Vật lí

D140211

Vật lí, Toán, Hóa học

Vật lí, Toán, Tiếng Anh

 

Sư phạm Hoá học

D140212

Hóa học, Toán, Vật lí

 

Sư phạm Sinh học

D140213

Sinh học, Toán, Hóa học

 

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

 

Sư phạm Địa lí

D140219

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

 

Việt Nam học

D220113

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Lịch sử

D220310

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Văn học

D220330

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Văn hoá học

D220340

 

Tâm lí học

D310401

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Sinh học, Toán, Hóa học

 

Địa lí học

D310501

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Báo chí

D320101

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ sinh học

D420201

Sinh học, Hóa học, Toán

 

Vật lí học

D440102

Vật lí, Toán, Hóa học

Vật lí, Toán, Tiếng Anh

 

Hóa học

D440112

Hóa học, Toán, Vật lí

Hóa học, Toán, Tiếng Anh

 

Địa lí tự nhiên

D440217

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Khoa học môi trường

D440301

Hóa học, Toán, Vật lí

 

Toán ứng dụng

D460112

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

D480201

 

Công tác xã hội

D760101

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101

Sinh học, Toán, Hóa học

 

Giáo dục Mầm non

D140201

Năng Khiếu, Toán, Ngữ văn

 

 

Sư phạm Âm nhạc

 

D140221

Năng Khiếu 1 (Ký - Xướng âm), Năng Khiếu 2 (Đàn - Hát), Ngữ văn

 

* Tuyển sinh trong cả nước

*   Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

*   Phương thức TS: theo 02 hình thức

+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Tuyển sinh riêng (xem thông tin trong đề án TSR của ĐHĐN)

* Ngành Giáo dục Mầm non, Ngành Sư phạm Âm nhạc: Môn năng khiếu do ĐHĐN ra đề và tổ chức thi.

* Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của ĐHĐN.

+ Học phí: theo số tín chỉ thực học/học kỳ.

+ Thông tin chi tiết tại trang web: http://tuyensinh.ued.udn.vn

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.