Mã tuyển sinh: TTB

Tên tiếng Anh: Tay Bac University

Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Website: http://www.taybacuniversity.edu.vn 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017:  2950

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non. 25 25 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát Năng khiếu 1 Ngữ văn, Đọc - kể, Hát Năng khiếu 1
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học. 50 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán
3 Trình độ đại học 52140201 Giáo dục Mầm non 65 65 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát Năng khiếu 1 Ngữ văn, Đọc - kể, Hát Năng khiếu 1
4 Trình độ đại học 52140202 Giáo dục Tiểu học 100 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán
5 Trình độ đại học 52140205 Giáo dục Chính trị 75 75 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn
6 Trình độ đại học 52140206 Giáo dục Thể chất 15 15 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT  Năng khiếu 2 Toán, NK TDTT1, NK TDTT2 Năng khiếu 2
7 Trình độ đại học 52140209 Sư phạm Toán học 23 22 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán
8 Trình độ đại học 52140210 Sư phạm Tin học 15 15 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán
9 Trình độ đại học 52140211 Sư phạm Vật lý 12 13 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh
10 Trình độ đại học 52140212 Sư phạm Hóa học 12 13 Toán, Vật Lý, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học  Hóa
11 Trình độ đại học 52140213 Sư phạm Sinh học 13 12 Toán, Vật lí, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Sinh học
12 Trình độ đại học 52140217 Sư phạm Ngữ văn 23 22 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn
13 Trình độ đại học 52140218 Sư phạm Lịch sử 15 15 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Lịch sử Ngữ văn, Toán, Lịch sử Lịch sử
14 Trình độ đại học 52140219 Sư phạm Địa lý 12 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân Địa lí
15 Trình độ đại học 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 20 20 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
16 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 175 175 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán
17 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 175 175 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán
18 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 70 70 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán
19 Trình độ đại học 52620105 Chăn nuôi 70 70 Toán, Vật lí, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Sinh học
20 Trình độ đại học 52620109 Nông học 70 70 Toán, Vật lí, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Sinh học
21 Trình độ đại học 52620112 Bảo vệ thực vật 70 70 Toán, Vật lí, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Sinh học
22 Trình độ đại học 52620205 Lâm sinh 70 70 Toán, Vật lí, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Sinh học
23 Trình độ đại học 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 300 300 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Có 2 phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển: (Căn cứ kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh; Căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh).
- Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu: sử dụng điểm thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập tại trường THPT của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển kết hợp với thi Năng khiếu.
2.3.1. Xét tuyển
2.3.1.1. Phương thức xét tuyển 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
- Điểm xét tuyển trình độ đại học: Tổng điểm của 3 môn học (chưa nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).
- Điểm xét tuyển trình độ cao đẳng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn học (kể cả nhân hệ số) + Điểm ưu tiên (nếu có).
+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.
+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
2.3.1.2. Phương thức xét tuyển 2: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia
a) Tiêu chí xét tuyển
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển lấy kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia.
b) Nguyên tắc xét tuyển
+ Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn thi (kể cả nhân hệ số) + Điểm ưu tiên (nếu có).
+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.
+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC