Mã tuyển sinh: DTD

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ
ĐT: (0710) 3.840222; 3840666

Website: www.tdu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 2750 

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52220113 Việt Nam học
Đại học chính quy
15 35 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
2 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh
Đại học chính quy
15 35 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52220330 Văn học
Đại học chính quy
15 35 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Địa lí  
4 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh
Đại học chính quy
30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
5 Trình độ đại học 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học chính quy
30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng
Đại học chính quy
30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học 52340301 Kế toán
Đại học chính quy
30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52380107 Luật kinh tế
Đại học chính quy
90 210 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin
Đại học chính quy
15 35 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học chính quy
30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học chính quy
15 35 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
12 Trình độ đại học 52520320 Kỹ thuật môi trường
Đại học chính quy
15 35 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
13 Trình độ đại học 52540101 Công nghệ thực phẩm*
Đại học chính quy
30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
14 Trình độ đại học 52620301 Nuôi trồng thủy sản
Đại học chính quy
15 35 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
15 Trình độ đại học 52720401 Dược học
Đại học chính quy
360 840 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
16 Trình độ đại học 52720501 Điều dưỡng
Đại học chính quy
45 105 Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   
17 Trình độ đại học 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học chính quy
15 35 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
18 Trình độ đại học 52850103 Quản lý đất đai
Đại học chính quy
30 70 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2017 và những năm trước
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: 2.3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển.
2.3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (xét học bạ).
Có hai hình thức của phương thức xét học bạ:
- Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
+ Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) + Điểm ưu tiên (ĐƯTXT).
ĐTBC = (ĐTB cả năm lớp 12 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 3 ) ÷3.
ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
(ĐTBC và ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
- Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
+ Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = ĐTBC + ĐƯTXT
ĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3) ÷3
ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 1 + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 1 ) ÷3.
ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 2 + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 2 ) ÷3.
ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 3 + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 3 ) ÷3.
ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
(ĐTBC và ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC