ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI - 2017

Mã tuyển sinh: VHH

Tên tiếng Anh: Hanoi University Of Culture

Năm thành lập: 1959

Cơ quanchủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 418 Đường La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.huc.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 1405

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52220112C0 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 30   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
2 Trình độ đại học 52220112D1 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D01 30   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
3 Trình độ đại học 52220112D7 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D78 20   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
4 Trình độ đại học 52220113AC0 Việt Nam học - Văn hóa du lịch C00 70   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
5 Trình độ đại học 52220113AD1 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D01 65   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52220113AD9 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D96 45   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
7 Trình độ đại học 52220113BC0 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 40   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
8 Trình độ đại học 52220113BD1 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01 35   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
9 Trình độ đại học 52220113BD9 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D96 25   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
10 Trình độ đại học 52220113CD1 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01 40   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
11 Trình độ đại học 52220113CD7 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D78 30   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
12 Trình độ đại học 52220113CD9 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D96 20   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
13 Trình độ đại học 52220113LTC0 Liên thông Việt Nam học C00 7   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
14 Trình độ đại học 52220113LTD1 Liên thông Việt Nam học D01 7   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
15 Trình độ đại học 52220113LTD9 Liên thông Việt Nam học D96 6   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
16 Trình độ đại học 52220340AA1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa A16 20   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn
17 Trình độ đại học 52220340AC0 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa C00 30   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
18 Trình độ đại học 52220340AD1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa D01 20   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
19 Trình độ đại học 52220340BA1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông A16 20   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn
20 Trình độ đại học 52220340BC0 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông C00 30   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
21 Trình độ đại học 52220340BD1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông D01 20   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
22 Trình độ đại học 52220341C0 Gia đình học C00 10   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
23 Trình độ đại học 52220341D1 Gia đình học D01 10   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
24 Trình độ đại học 52220341D7 Gia đình học D78 10   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
25 Trình độ đại học 52220342AC0 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 100   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
26 Trình độ đại học 52220342AD1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01 65   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
27 Trình độ đại học 52220342AN1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật N04 15   Ngữ văn, Năng khiếu thuyết trình, năng khiếu  Ngữ văn
28 Trình độ đại học 52220342BC0 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00 20   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
29 Trình độ đại học 52220342BD1 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01 10   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
30 Trình độ đại học 52220342BD7 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D78 10   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
31 Trình độ đại học 52220342CC0 QLVH - Quản lý di sản văn hóa C00 25   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
32 Trình độ đại học 52220342CD1 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D01 20   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
33 Trình độ đại học 52220342CD9 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D96 15   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
34 Trình độ đại học 52220342LTC0 Liên thông Quản lý văn hóa C00 10   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
35 Trình độ đại học 52220342LTD1 Liên thông Quản lý văn hóa D01 10   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
36 Trình độ đại học 52220342X QLVH - Biểu diễn âm nhạc 10   Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 Ngữ văn
37 Trình độ đại học 52220342Y QLVH - Đạo diễn sự kiện 15   Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu Ngữ văn
38 Trình độ đại học 52220342Z QLVH - Biên đạo múa đại chúng 10   Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 Ngữ văn
39 Trình độ đại học 52320101C0 Báo chí C00 40   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
40 Trình độ đại học 52320101D1 Báo chí D01 30   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
41 Trình độ đại học 52320101D7 Báo chí D78 20   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
42 Trình độ đại học 52320201C0 Thông tin học C00 25   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
43 Trình độ đại học 52320201D1 Thông tin học D01 10   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
44 Trình độ đại học 52320201D9 Thông tin học D96 15   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
45 Trình độ đại học 52320202C0 Khoa học thư viện C00 20   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
46 Trình độ đại học 52320202D1 Khoa học thư viện D01 10   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
47 Trình độ đại học 52320202D9 Khoa học thư viện D96 10   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
48 Trình độ đại học 52320202LTC0 Liên thông Khoa học thư viện C00 4   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
49 Trình độ đại học 52320202LTD1 Liên thông Khoa học thư viện D01 4   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
50 Trình độ đại học 52320202LTD9 Liên thông Khoa học thư viện D96 2   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
51 Trình độ đại học 52320305C0 Bảo tàng học C00 25   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
52 Trình độ đại học 52320305C1 Bảo tàng học C15 15   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn
53 Trình độ đại học 52320305D1 Bảo tàng học D01 10   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
54 Trình độ đại học 52320402C0 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 45   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
55 Trình độ đại học 52320402C1 Kinh doanh xuất bản phẩm C15 25   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn
56 Trình độ đại học 52320402D1 Kinh doanh xuất bản phẩm D01 30   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
57 Trình độ đại học 52380101C0 Luật C00 40   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
58 Trình độ đại học 52380101D1 Luật D01 30   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
59 Trình độ đại học 52380101D7 Luật D78 20   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật (trong tổ hợp môn xét tuyển có môn Năng khiếu), Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Trường Đại học quốc gia