Mã tuyển sinh: MTU

Tên tiếng Anh: MienTay Construction University

Năm thành lập: 1976

Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

Địa chỉ: Số 20B đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website: http://www.mtu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu dự kiến năm 2016: 680

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

555

Kiến trúc

D580102

Toán, Vật lí, VẼ;

Toán, Ngữ văn, VẼ

 

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

 

 

Quản lí xây dựng

 

D580302

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, VẼ

Toán, Ngữ văn, VẼ

 

Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

D510102

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng:

 

 

125

Công nghệ kĩ thuật kiến trúc

C510101

Toán, Vật lí, VẼ

Toán, Ngữ văn, VẼ

25

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

C510102

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

25

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

25

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

25

Kế toán

C340301

25

 

Thông tin tuyển sinh:

-   Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cảnước.

-   Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia do các trường đại học tổ chức. Riêng môn Vẽ Mỹ thuật thí sinh phải dự thi tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; nếu còn chỉ tiêu xét NV2 đối với Khối V, V1 thì xét thêm kết quả thi do các Trường đại học khác tổchức.

-   Thời gian tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào  tạo.

-   Các thông tinkhác:

+ Môn VẼ ≥ 5,0 điểm (đối với ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị).

Môn VẼ ≥ 4,0 điểm (đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc).

+ Học phí theo quy định của Chính phủ.

+ Ký túc xá 1.000 chỗ

 
 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

555

Kiến trúc

D580102

Toán, Vật lí, VẼ;

Toán, Ngữ văn, VẼ

 

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

 

 

Quản lí xây dựng

 

D580302

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, VẼ

Toán, Ngữ văn, VẼ

 

Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

D510102

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng:

 

 

125

Công nghệ kĩ thuật kiến trúc

C510101

Toán, Vật lí, VẼ

Toán, Ngữ văn, VẼ

25

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

C510102

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

25

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

25

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

25

Kế toán

C340301

25

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.