Mã tuyển sinh: HVA

Cụm trường:Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 1, Lê Lợi, Thành phố Huế

Website: hocvienamnhac@vnn.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 200

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

HOC VIÊN ÂM NHAC HUÉ

 

 

200

HVA

Số 01 Lê Lợi - Thành phố Huế

ĐT: (054) 3898490 Fax: (054) 3838010

Website:

www.hocvienamnhachue.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

200

Am nhạc học (Các chuyên ngành: Lý luận âm nhạc; Phê bình âm nhạc; Âm nhạc dân tộc học)

D210201

Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký xướng âm (ghi âm, xướng âm), Hòa âm, Piano, Chuyên ngành

 

Sáng tác âm nhạc

D210203

Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký xướng âm (ghi âm, xướng âm), Hòa âm, Piano, Chuyên ngành

 

Thanh nhạc

D210205

Ngữ văn, Môn năng khiêu: Ký xướng âm (ghi âm, xướng âm), Chuyên ngành

 

Biêu diên nhạc cụ phương tây, gồm các nhóm chuyên ngành: Đàn phím (Piano, Accordeon, Guitare); Đàn dây (Violon,Viola,Violoncelle, Contrebas); Kèn (Flute, Hautbois, Clarinette, Basson, Trompette, Trombone, Cor Francais)

D210207

Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký xướng âm (ghi âm, xướng âm), Chuyên ngành

 

Biêu diên nhạc cụ tru yên thông, gồm các nhóm chuyên ngành: Nhạc cụ dân tộc (Tranh, Bầu, Nhị, Nguyệt, Tỳ bà, Tam thập lục, Sáo trúc); Âm nhạc Di sản (Nhã nhạc, Đàn-Ca Huế, Đàn - Hát dân ca Việt Nam).

D210210

Ngữ văn, Môn năng khiếu: Ký xướng âm (ghi âm, xướng âm), Chuyên ngành

 

Tuyển sinh trong cả nước

-Tổ chức thi tuyên riêng tại Học viện âm nhạc Huế.

- Ngày thi: 03/8 đến 07/8/2015

- Hồ sơ ĐKDT thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh gửi về Phòng Đào tạo, Học viện Âm nhạc Huế.

- Môn Ngữ văn xét tuyên dưa vào điêm tông kêt môn Ngữ văn lớp 12 trung học phô thông, điêm ngữ văn có hệ so 1;

- Điểm môn thi Năng khiếu nhân hê số 2.

* Điều kiện để xét trúng tuyển:

- Thí sinh không có môn thi nào bị điểm 0;

- Điểm môn Ngữ văn đạt từ 5.0 điểm trở lên;

- Điểm ngưỡng môn chuyên ngành chưa nhân hệ số (đặt ngưỡng từng chuyên ngành):

+ Đối với các ngành Thanh nhạc, Biếu diễn nhạc cụ phương Tây, Biễu diễn nhạc cụ truyền thống: môn chuyên ngành từ 7.0 điêm trở lên.

+ Đôi với ngành Sáng tác, Am nhạc học và chuyên ngành Chỉ huy âm nhạc: môn chuyên ngành từ 6.0 điêm trở lên.

- Chỉ xét tuyên những thí sinh nộp đăng ký xét tuyên vào Học viện với hô sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

- Nguyên tắc xét tuyển chung: lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đã đủ chỉ tiêu  xác định, trong đó điêm môn Ngữ văn và môn Chuyên ngành các ngành phải đạt điểm ngưỡng trở lên.

- Thí sinh phải dự thi đầy đủ các phần thi trong môn năng khiếu của ngành dự thị ngành sư phạm không tuyến thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Học viện âm nhạc Huế số 01 Lê Lợi, Thành phố Huế

ĐT: (054)3898490 hoặc website: www.hocvienamnhachue.vn