Mã tuyển sinh: HBT

Tên tiếng Anh: The Academy of Journalism and Communication

Năm thành lập: 1962

Cơ quan chủ quản: HV Chính trị Quốc gia HCM

Địa chỉ: 36 đường Xuân Thuỷ, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://www.ajc.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 1550

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh 40   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh
2 Trình độ đại học 52220310 Lịch sử 40   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Lịch sử Ngữ văn, Toán, Lịch sử Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Lịch sử
3 Trình độ đại học 52310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
4 Trình độ đại học 52310301 Xã hội học 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
5 Trình độ đại học 52320110 Quảng cáo 40   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52320401 Xuất bản 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
7 Trình độ đại học 524 Ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin 40   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
8 Trình độ đại học 525 Ngành Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 40   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
9 Trình độ đại học 526 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị 40   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
10 Trình độ đại học 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 40   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
11 Trình độ đại học 52760101 Công tác xã hội 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
12 Trình độ đại học 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý (chất lượng cao) 40   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
13 Trình độ đại học 530 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
14 Trình độ đại học 531 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
15 Trình độ đại học 532 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
16 Trình độ đại học 533 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh 40   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
17 Trình độ đại học 535 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 45   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
18 Trình độ đại học 536 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
19 Trình độ đại học 537 Ngành Chính trị học, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước 50   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  
20 Trình độ đại học 600 Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử 355   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Vật lý  
21 Trình độ đại học 603 Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 40   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý  
22 Trình độ đại học 606 Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 40   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh   Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Vật lý  
23 Trình độ đại học 612 Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 100   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh
24 Trình độ đại học 614 Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (Chất lượng cao) 40   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh
25 Trình độ đại học 615 Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp 80   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh
26 Trình độ đại học 616 Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (Chất lượng cao) 40   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tiếng Anh


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành
- Nhóm 1: Ngành Báo chí;
- Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;
- Nhóm 3: Ngành Lịch sử;
- Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.
Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.
Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC