Mã tuyển sinh: DYH
Cơ quanchủ quản: Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Website:
Tổng chỉ tiêu năm 2013: Quân sự: 222, Dân sự: 250

2

HỌC VIỆN QUÂN Y

 

 

 

472

 

Điện thoại: 069566204; 069566209

 

 

 

 

 

Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

*Đào tạo đại học quân đội (Bác sĩ Quân y) hệ chính quy

YQH

 

 

192

 

+ Bác sĩ đa khoa

 

D720101

A & B

192

 

*Đào tạo đại học cho Bộ Công an (Bác sĩ Quân y) hệ chính quy

 

 

 

30

 

+ Bác sĩ đa khoa

 

D720101

A & B

30

 

 

 

 

 

 

 

*Đào tạo đại học dân sự hệ chính quy

DYH

 

 

250

 

 + Bác sĩ đa khoa

 

D720101

A & B

175

 

 + Bác sĩ đa khoa (theo địa chỉ cho tỉnh Yên Bái)

 

D720101

A & B

25

 

 + Dược sĩ

 

D720401

A

50

 

 

 

 

 

 

*Đại học quân sự:

- Tuyển sinh trong cả nước.

 - Ngày thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Điểm trúng tuyển: Theo khối thi. Chỉ tiêu Khối A bằng 1/4, khối B bằng 3/4 tổng chỉ tiêu. Tuyển 12 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

- Tuyển 10 % chỉ tiêu là nữ.

*Đại học cho Bộ Công an:

Nguồn dự thi do Bộ Công an tuyển chọn.

*Đại học dân sự: Tuyển nam, nữ thanh niên cả nước. Riêng chỉ tiêu tuyển sinh theo địa chỉ dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái ĐKDT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.