Mã tuyển sinh: LAH

Cơ quan chủ quản: Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Email:LucquanTranQuocTuan@gmail.com

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 1.118

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Lục quân 1)

Kí hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi 

Chỉ tiêu

Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội.

ĐT: 0433686218.

Email:LucquanTranQuocTuan@gmail.com

 LAH

 

 

1.118 

Các ngành đào tạo đại học quân sự:

 

 

 

465

Chỉ huy Tham mưu Lục quân

 

D860210

A

 

Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở:

 

 

 

307

Quân sự cơ sở

 

D860230

C

 

Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

 

 

 

346

Quân sự cơ sở

 

C860230

C

 

*Đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh Nam từ Thừa Thiên Huế trở ra.

- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi. Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

*Đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở:

- Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên Huế trở ra, thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo. 

- Ngày thi:

+ Thi đại học ngành quân sự cơ sở cùng đợt 2 kì thi đại học chính quy của Bộ GD và ĐT.

+ Thi cao đẳng ngành quân sự cơ sở cùng đợt 3 kì thi cao đẳng chính quy của Bộ GD và ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.