Mã tuyển sinh: LAH

Cơ quan chủ quản: Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Email:LucquanTranQuocTuan@gmail.com

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 1.812

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN (TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1)

 

 

1812

LAH

Xã Cô Đông, Sơn Tây, Hà Nội; ĐT: 069 598 219;

Website:

www.daihoctranquoctuan.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

535

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Vật lí, Hoá học

535

Các ngành đào tạo đại học dân sư

 

 

462

Quân sự cơ sở

D860230

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

312

Giáo dục quôc phòng và an ninh

D140208

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

150

Các ngành đào tạo cao đăng dân sư

 

 

419

Quân sự cơ sở

C860230

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

419

Đào tạo liên thông từ cao đăng

lên đại học (vừa làm vừa học)

D860230

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

156

Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Công an

 

 

240

- Đại học chính quy: Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Vật lí, Hoá học

120

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Vật lí, Hoá học

120

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kì thi THPT Quốc gia. Thí sinh đăng kí và dự Kì thi THPT Quốc gia năm 2015 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh Tổ hợp môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tố hợp môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiêu thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kĩ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng kí xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

- Điểm trúng tuyển: Xét theo khu vực phía Nam và phía Băc;

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra;

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

*Đại học, cao đắng ngành Quân sự cơ sở:

- Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên – Huế trở ra, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

* Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Công an: Nguồn tuyển do Bộ Công an quy định.