Mã tuyển sinh: LAH

Cơ quan chủ quản: Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Email:LucquanTranQuocTuan@gmail.com

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 766

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học        
1.1
Chỉ huy tham mưu Lục quân 52860210 686 A00 A01
1.2
Giáo dục Quốc phòng - An ninh 52140208 80 C00  

1. Vùng tuyển sinh: Từ Thừa Thiên Huế trở ra

2. Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển; sơ tuyển theo qui định của Bộ Quốc phòng; Xét tuyển theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Các thông tin cơ bản

a)Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, xét tuyển:

+ Thí sinh phải qua sơ tuyển đủ điều kiện tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, văn hóa theo qui định trong Thông tư tuyển sinh của Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng (Ban TSQS-BQP)

+ Mỗi thí sinh phải làm 02 bộ hồ sơ. 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban TSQS-BQP phát hành. Mua và làm tại Ban TSQS cấp huyện, quận và cấp trung đoàn (đối với quân nhân). Thời gian vào đầu tháng 3/2017 và 01 bộ hồ sơ dự kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ GD&ĐT phát hành. Mua và làm tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo qui định đối với thí sinh tự do.

+ Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Tại Ban Tuyển sinh quân sự quận, huyện. Đối với quân nhân đang tại ngũ làm và nộp cho Ban Tuyển sinh cấp trung đoàn và tương đương.

+ Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.

+ Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.

b) Quy định tiêu chí và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Chỉ tiêu do Bộ Quốc phòng phân bổ hàng năm; ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư, hướng dẫn của Ban Tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng.

c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Thực hiện một điểm chuẩn chung cho Tổ hợp A00 và A01.

Các điều kiện phụ khi xét tuyển: Khi xét tuyển mà có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, trong đó vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến các tiêu chí phụ sau:

+ Tiêu chí 1:  Đối với cả hai tổ hợp môn thi A00 và A01 thí sinh nào có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng vẫn còn có nhiều thí sinh bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2:

- Đối với cả hai tổ hợp môn thi A00 và A01 thí sinh nào có điểm thi môn Vật lý cao hơn sẽ trúng tuyển

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2 trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3

- Đối với tổ hợp môn thi A00  thí sinh nào có điểm thi môn Hóa học cao hơn sẽ trúng tuyển

- Đối với tổ hợp môn thi A01  thí sinh nào có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

d) Điều kiện tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư, hướng dẫn của BQP.


>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC