Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A1

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A1 năm 2017

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 THV Đại Học Hùng Vương 18 Nghành Xem thêm
2 KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 4 Nghành Xem thêm
3 HCB Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc ) 4 Nghành Xem thêm
4 HCN Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) 4 Nghành Xem thêm
5 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) 1 Nghành Xem thêm
6 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 4 Nghành Xem thêm
7 ANS Đại Học An Ninh Nhân Dân 2 Nghành Xem thêm
8 CSS Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 2 Nghành Xem thêm
9 HEH Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
10 HQT Học Viện Ngoại Giao 4 Nghành Xem thêm
11 VPH Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa 2 Nghành Xem thêm
12 QSC Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM 15 Nghành Xem thêm
13 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM 10 Nghành Xem thêm
14 LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 1 Nghành Xem thêm
15 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
16 QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 31 Nghành Xem thêm
17 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 6 Nghành Xem thêm
18 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2 Nghành Xem thêm
19 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 28 Nghành Xem thêm
20 SPD Đại Học Đồng Tháp 8 Nghành Xem thêm
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC - thuộc FPT - Xem thêm
Xem thêm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC