Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A1

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A1 năm 2017

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2 Nghành Xem thêm
2 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 6 Nghành Xem thêm
3 QHT Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 18 Nghành Xem thêm
4 QHS Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội 1 Nghành Xem thêm
5 QHQ Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 3 Nghành Xem thêm
6 DDK Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 26 Nghành Xem thêm
7 KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 4 Nghành Xem thêm
8 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 24 Nghành Xem thêm
9 ANS Đại Học An Ninh Nhân Dân 2 Nghành Xem thêm
10 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM 10 Nghành Xem thêm
11 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) 4 Nghành Xem thêm
12 HNM Đại học Thủ Đô Hà Nội 7 Nghành Xem thêm
13 LAH Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 1 Nghành Xem thêm
14 CSS Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 2 Nghành Xem thêm
15 HQT Học Viện Ngoại Giao 4 Nghành Xem thêm
16 QST Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 9 Nghành Xem thêm
17 SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 49 Nghành Xem thêm
18 TDL Đại Học Đà Lạt 11 Nghành Xem thêm
19 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
20 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) 9 Nghành Xem thêm
Xem thêm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia