Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A1

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A1 năm 2017

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 KQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
2 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 2 Nghành Xem thêm
3 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 10 Nghành Xem thêm
4 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) 4 Nghành Xem thêm
5 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 29 Nghành Xem thêm
6 HTC Học Viện Tài Chính 5 Nghành Xem thêm
7 QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 28 Nghành Xem thêm
8 QST Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 8 Nghành Xem thêm
9 SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 45 Nghành Xem thêm
10 DQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự 16 Nghành Xem thêm
11 LPS Đại Học Luật TPHCM 3 Nghành Xem thêm
12 TMA Đại Học Thương Mại 5 Nghành Xem thêm
13 TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 2 Nghành Xem thêm
14 CCM Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 7 Nghành Xem thêm
15 HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) 1 Nghành Xem thêm
16 HCS Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) 1 Nghành Xem thêm
17 LDA Đại Học Công Đoàn 12 Nghành Xem thêm
18 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội 6 Nghành Xem thêm
19 SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM 4 Nghành Xem thêm
20 BPH Học Viện Biên Phòng 4 Nghành Xem thêm
Xem thêm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017