Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tỉnh Bình Phước 2016

Mỗi trường tuyển sinh 8 lớp, gồm 7 lớp chuyên (mỗi lớp 35 em) và 1 lớp cận chuyên (40 em) với tổng 285 học sinh. Để thi vào các trường chuyên, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Môn chuyên nhân hệ số 2, tuy nhiên lớp cận chuyên không nhân hệ số mà cộng tổng 4 môn. Trường hợp thí sinh có tổng điểm chuẩn bằng nhau thì thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2016 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Bình Phước năm 2016

Tỉnh: Bình Phước - 2016

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 TX Binh Long 17.5
2 Đồng Xoài 24.5 24.5 24.5
3 Hùng Vương 33.75 33.75
4 Quang Trung Hóa 33,5; Văn 36,5;Tiếng Anh36,05;Toán 36,75;Toán - Sinh 36;oán - Tin 36,25;Lý 36;cận chuyên 29,75
5 Bình Long Toán - Tin 33,75;Toán - Sinh 32,75;Tiếng Anh 33,6;Văn 37,5;Hóa 31,75; Lý 27,75;cận chuyên 27,25

Đăng ký nhận điểm chuẩn chính thức Bình Phước năm 2016!

Soạn tin:DC(cách) BINHPHUOC (cách) TenTruong gửi 8712

Ví dụ: Muốn nhận điểm chuẩn trường THPT Trưng vương soạn DC BINHPHUOC trungvuong gửi 8712

>>>>> Học chắc lớp 9 - Luyện thi vào lớp 10 2017 bám sát cấu trúc Sở GD bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Trường THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long vừa công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017

Trường Đại học quốc gia