Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Phước 2017

Mỗi trường tuyển sinh 8 lớp, gồm 7 lớp chuyên (mỗi lớp 35 em) và 1 lớp cận chuyên (40 em) với tổng 285 học sinh. Để thi vào các trường chuyên, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Môn chuyên nhân hệ số 2, tuy nhiên lớp cận chuyên không nhân hệ số mà cộng tổng 4 môn. Trường hợp thí sinh có tổng điểm chuẩn bằng nhau thì thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2017 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2017 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Bình Phước năm 2017

Tỉnh: Bình Phước - 2017

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Quang Trung Chuyên Toán: 38.75; Toán tin-NV1: 34.25 - NV2: 35.25; Toán sinh 36.5; Lý NV1: 32.5 - NV2:37.5; Hóa -NV1:32 - NV2: 34.75; Văn -NV1: 37.75 - NV2:42.75; Anh - NV1: 36.25-NV2: 37.8
2 Bình Long Chuyên Toán - NV1:32 -NV2:33.25; Toán tin -NV1: 29.5; NV2: 31; Toán sinh - NV1:30.25 -NV2: 31.5; Lý - NV1 27.75 -NV2: 31; Hóa 29; Văn -NV1: 32 - NV2: 33.5; Anh: 39.95
3 Hùng Vương 34
4 Dân tộc nội trú Đối với thí sinh dân tộc thiểu số tại chỗ là 19,75 điểm; dân tộc khác 31,25 điểm; dân tộc Kinh vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 38,5 điểm
5 Đồng Xoài 26.5 27.5

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT tỉnh Bình Phước năm 2017 - 2018

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC