Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Phước 2018

Mỗi trường tuyển sinh 8 lớp, gồm 7 lớp chuyên (mỗi lớp 35 em) và 1 lớp cận chuyên (40 em) với tổng 285 học sinh. Để thi vào các trường chuyên, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Môn chuyên nhân hệ số 2, tuy nhiên lớp cận chuyên không nhân hệ số mà cộng tổng 4 môn. Trường hợp thí sinh có tổng điểm chuẩn bằng nhau thì thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Bình Phước năm 2018

Tỉnh: Bình Phước - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT tỉnh Bình Phước năm 2018 - 2019

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC