Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Phước 2019

Mỗi trường tuyển sinh 8 lớp, gồm 7 lớp chuyên (mỗi lớp 35 em) và 1 lớp cận chuyên (40 em) với tổng 285 học sinh. Để thi vào các trường chuyên, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Môn chuyên nhân hệ số 2, tuy nhiên lớp cận chuyên không nhân hệ số mà cộng tổng 4 môn. Trường hợp thí sinh có tổng điểm chuẩn bằng nhau thì thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2019 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước năm 2019 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Bình Phước năm 2019

Tỉnh: Bình Phước - 2019

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Học trực tuyến lớp 10 cùng giáo viên Top đầu năm học 2019 - 2020:

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT tỉnh Bình Phước năm 2019 - 2020

Trường Cao đẳng Quốc Tế BTEC FPT
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC