Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Thuận 2016

Năm học 2016-2017, toàn tỉnh tuyển 6.230 HS/7.821 HS (79,65%) vào lớp 10 THPT công lập và ngoài công lập. Trong đó hệ công lập 6.110 HS/154 lớp, riêng trường chuyên tuyển 215 HS cho 9 môn chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, và Tiếng Anh. Đối với 1.591 HS còn lại sẽ tuyển vào các cơ sở nghể nghiệp (Trung tâm GDTX, trường trung cấp, cao đẳng).


Điểm chuẩn lớp 10 Ninh Thuận năm 2016 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Ninh Thuận năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Ninh Thuận năm 2016

Tỉnh: Ninh Thuận - 2016

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Chu Văn An 33.5 35.5
2 Nguyễn Trãi 42
3 Trường Chinh 16 19
4 Tháp Chàm 24 31.5
5 Mỹ Sơn 32
6 Nhơn Sơn 23.5
7 Phước Hà 22
8 Phước Dinh 37.5
9 Phước Hải 34.5
10 Phước Vinh 17.5
11 Phước Kháng 21
12 Phước Chiến 24
13 Lợi Hải Dân tộc Kinh 38.5; Dân tộc Raglai 20.5; Dân tộc Kinh 36
14 Bắc Sơn Dân tộc Chăm 33.5; Dân tộc Raglai22
15 Vĩnh hải 26.5
16 Phước Đại Dân tộc ít người 36; Dân tộc Kinh 45
17 Phước Thắng 27
18 Phước Hòa 34.5 Dân tộc ít người
19 Phước Bình 29
20 Phước Trung 32

Đăng ký nhận điểm chuẩn chính thức Ninh Thuận năm 2016!

Soạn tin:DC(cách) NINHTHUAN (cách) TenTruong gửi 8712

Ví dụ: Muốn nhận điểm chuẩn trường THPT Trưng vương soạn DC NINHTHUAN trungvuong gửi 8712

>>>>> Học chắc lớp 9 - Luyện thi vào lớp 10 2017 bám sát cấu trúc Sở GD bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2016 - 2017 nhanh và chính xác.

Trường Đại học quốc gia