Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Thuận 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Thuận 2021 các trường THPT công lập đã được công bố đến các thí sinh ngày 12/7. Xem chi tiết dưới đây:

1. Trúng tuyển lớp 10 các trường THPT Dân tộc nội trú

2. Trúng tuyển lớp 10 các trường THPT

Điểm chuẩn lớp 10 Ninh Thuận năm 2021 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Ninh Thuận năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Ninh Thuận năm 2021

Tỉnh: Ninh Thuận - 2021

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 31.5 Chuyên Văn, Điểm thi chuyên 7.0
2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 36.5 Chuyên Toán
3 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 33.25 Chuyên Toán Tin, Điểm thi chuyên 6.25
4 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 33 Chuyên Anh, Điểm thi chuyên 5.75
5 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28.25 Chuyên Lý
6 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 33.75 Chuyên Hóa
7 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 31.75 Chuyên Sinh
8 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 26.5 Không chuyên, Điểm thi chuyên 6.25, Điểm sơ tuyển 6.0

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận 2021 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2021 - 2022 nhanh và chính xác.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!