Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 2014 , Xem diem chuan Dai Hoc Khoa Hoc – Dai Hoc Hue nam 2013-2014

Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Huế năm 2014 đang được cập nhập trên Diemthi.Tuyensinh247.com. Tham khảo chi tiết điểm chuẩn tại bảng dưới đây.

Để nhận điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) DHT(dấu cách) Mã ngành gửi 8712

Ví dụ: Bạn Thi Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế, Mã trường: DHT, Mã ngành: D760101

Soạn tin:DCL DHT D760101 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

Nguồn Dữ liệu điểm thi từ trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế và Bộ giáo dục & đào tạo đảm bảo kết quả chính xác nhất.

Xem mã ngành của trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

Xem ngay: Điểm thi Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014

Kết quả, Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2013

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2013

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220104 Hán - Nôm C 14
2 D220104 Hán - Nôm D1 13.5
3 D220213 Đông phương học C 14
4 D220213 Đông phương học D1 13.5
5 D220301 Triết học A 13
6 D220301 Triết học C 14
7 D220301 Triết học D1 13.5
8 D220310 Lịch sử C 14
9 D220310 Lịch sử D1 13.5
10 D220320 Ngôn ngữ học C 14
11 D220320 Ngôn ngữ học D1 13.5
12 D220330 Văn học C 14
13 D220330 Văn học D1 13.5
14 D310301 Xã hội học C 14
15 D310301 Xã hội học D1 13.5
16 D320101 Báo chí C 15
17 D320101 Báo chí D1 15
18 D420101 Sinh học A 13
19 D420101 Sinh học B 14
20 D420201 Công nghệ sinh học A 17.5
21 D420201 Công nghệ sinh học B 19
22 D440102 Vật lí học A 13
23 D440112 Hoá học A 15
24 D440112 Hoá học B 16
25 D440201 Địa chất học A 13
26 D440217 Địa lý tự nhiên A 13
27 D440217 Địa lý tự nhiên B 14
28 D440301 Khoa học môi trường A 16
29 D440301 Khoa học môi trường B 17.5
30 D460101 Toán học A 13
31 D460112 Toán ứng dụng A 13
32 D480201 Công nghệ thông tin A 15
33 D480201 Công nghệ thông tin A1 15
34 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A 14.5
35 D520501 Kĩ thuật địa chất A 13
36 D520503 Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ A 13
37 D580102 Kiến trúc V 20.5
38 D760101 Công tác xã hội C 14
39 D760101 Công tác xã hội D1 13.5

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:DCL(cách) DHT (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL DHT D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2014

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2014
24 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc – Dai Hoc Hue 2014 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com