Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2017, Xem diem chuan Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM nam 2017

Điểm chuẩn vào trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố điểm và danh sách trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 như sau. Ngành công nghệ thông tin là 25 điểm, kỹ thuật điện tử, truyền thông 23,25 điểm. Xem chi tiết dưới đây

Xem mã ngành của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2017

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2017 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2017

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2017

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420101 Sinh học B00 20.75 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ: Sinh: 7.5, Hóa: 6, Toán: 6.2
2 7420101 Sinh học D90 20.75 không xét tiêu chí phụ
3 7420201 Công nghệ Sinh học A00 25.25 không xét tiêu chí phụ
4 7420201 Công nghệ Sinh học B00 25.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ:Sinh: 9; Hóa: 7; Toán: 7.8
5 7420201 Công nghệ Sinh học D90 25.25 không xét tiêu chí phụ
6 7430122 Khoa học Vật liệu A00 20 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ: Lý: 5; Hoá: 6.5; Toán 7
7 7430122 Khoa học Vật liệu A01 20 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5.25; Toán: 7.2, Anh Văn: 6.6
8 7430122 Khoa học Vật liệu B00 20 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 4.5; Sinh: 7; Toán: 7.6
9 7430122 Khoa học Vật liệu D90 20 không xét tiêu chí phụ
10 7440102 Vật lý học A00 18 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5.75; Toán: 6.2; Hoá: 6
11 7440102 Vật lý học A01 18 không xét tiêu chí phụ
12 7440102 Vật lý học D90 18 không xét tiêu chí phụ
13 7440112 Hoá học A00 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8; Lý 8; Toán 7.6
14 7440112 Hoá học B00 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.25; Sinh: 6.75; Toán: 8.4
15 7440112 Hoá học D07 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8; Toán: 6.8; Anh Văn: 8.6
16 7440112 Hoá học D90 25 không xét tiêu chí phụ
17 7440112_VP Hoá học- CT Việt Pháp A00 24.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 9.5; Lý: 6.5; Toán: 8.2
18 7440112_VP Hoá học- CT Việt Pháp B00 24.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 6.5; Sinh: 8.75; Toán: 8.4
19 7440112_VP Hoá học- CT Việt Pháp D07 24.25 không xét tiêu chí phụ
20 7440201 Địa chất học A00 18 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 5.8; Hoá: 5.5; Lý: 6.75
21 7440201 Địa chất học B00 18
22 7440201 Địa chất học D90 18 không xét tiêu chí phụ
23 7440228 Hải dương học A00 18 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 4.8; Lý: 5.25; Hoá: 7
24 7440228 Hải dương học B00 18 không xét tiêu chí phụ
25 7440228 Hải dương học D90 18 không xét tiêu chí phụ
26 7440301 Khoa học Môi trường A00 21.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 5.5; Toán: 8; Lý: 7
27 7440301 Khoa học Môi trường B00 21.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh: 5.75; Hoá: 7; Toán: 7.2
28 7440301 Khoa học Môi trường D07 21.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 7.4; Anh Văn: 7
29 7440301 Khoa học Môi trường D90 21.5 không xét tiêu chí phụ
30 7460101 Toán học A00 18 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.6; Lý: 4.5; Hoá: 6
31 7460101 Toán học A01 18 không xét tiêu chí phụ
32 7460101 Toán học D90 18 không xét tiêu chí phụ
33 7480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin A00 26 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.6; Lý: 7.75; Hoá: 7.25
34 7480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin A01 26 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý 7.5; Anh văn: 9.6
35 7480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin D07 26 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Anh Văn: 7.8; Hoá: 9.25
36 7480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin D08 26 không xét tiêu chí phụ
37 7480201_CLC Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao A00 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8; Lý: 8.25; Hoá: 7.75
38 7480201_CLC Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao A01 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý: 7.5; Anh Văn: 9
39 7480201_CLC Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao D07 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.4; Anh Văn: 8; Hoá: 8
40 7480201_CLC Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao D08 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.6; Anh văn: 9; Sinh: 7.5
41 7480201_TT Công nghệ thông tin- CT tiên tiến A00 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.8; Lý 8; Hoá: 8.25
42 7480201_TT Công nghệ thông tin- CT tiên tiến A01 25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.6; Lý: 6.75; Anh Văn: 9.6
43 7480201_TT Công nghệ thông tin- CT tiên tiến D07 25 không xét tiêu chí phụ
44 7480201_TT Công nghệ thông tin- CT tiên tiến D08 25 không xét tiêu chí phụ
45 7480201_VP Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp A00 21.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từToán: 6.8; lý: 5.75; Hoá: 7.25
46 7480201_VP Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp A01 21.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.8; Lý: 7.5; Anh văn: 7
47 7480201_VP Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp D07 21.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.8; Anh văn: 7.2;Hoá: 7.25
48 7480201_VP Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp D08 21.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.2; Anh Văn: 9; Sinh: 6
49 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao A00 22.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.25; Lý: 6.25; Toán: 8
50 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao B00 22.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.5; Sinh: 6.25; Toán: 6.8
51 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao D07 22.5 không xét tiêu chí phụ
52 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao D90 22.5 không xét tiêu chí phụ
53 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00 22.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 7.6; Lý: 7
54 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường B00 22.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh: 7.25; Hoá: 7.25; Toán: 7.6
55 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường D07 22.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 8.2; Anh Văn: 7.2
56 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường D90 22.5 không xét tiêu chí phụ
57 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 23.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý: 7; hoá: 7.75
58 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A01 23.25 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; lý: 7; anh văn: 8.8
59 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông D90 23.25 không xét tiêu chí phụ
60 7520207 Kỹ thuật hạt nhân A00 20.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 4.25; Toán: 8.2; Hoá: 7.5
61 7520207 Kỹ thuật hạt nhân A01 20.5 không xét tiêu chí phụ
62 7520207 Kỹ thuật hạt nhân A02 20.5 Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5; Toán: 7.8; Sinh: 6.75
63 7520207 Kỹ thuật hạt nhân D90 20.5 không xét tiêu chí phụ

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2017, 2016. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 2017 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC