Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ 2015,2016, Xem diem chuan Dai Hoc Noi Vu nam 2015,2016

Điểm chuẩn trường Đại Học Nội Vụ năm 2016

Điểm chuẩn trường Đại Học Nội Vụ năm 2016 dự kiến sẽ được công bố trước ngày 14/8/2016

Năm trước, ngành có điểm chuẩn cao nhất là quản trị nhân lực, đạt 22,75 điểm. Các em tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các ngành năm 2015 ở phía dưới.

Xem mã ngành của trường Đại Học Nội Vụ

Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ năm 2015,2016

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ năm 2016 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nội Vụ năm 2015

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Nội Vụ - 2015

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C220342 Quản lý văn hoá A1; C; D; KT1 12
2 C340406 Quản trị văn phòng A1; C; D; KT1 14
3 C340406 Hành chính học A1; C; D; KT1 12
4 C340406 Văn thư - Lưu trữ A1; C; D; KT1 12
5 C340406 Hành chính văn thư A1; C; D; KT1 12
6 C320303 Lưu trữ học A1; C; D; KT1 14
7 C340407 Thư ký văn phòng A1; C; D; KT1 12
8 C380201 Dịch vụ pháp lý A1; C; D; KT1 12
9 C480202 Tin học ứng dụng A1; C; D; KT1 12
10 C320202 Khoa hoc thư viên A1; C; D; KT1 12
11 D340404 Quản trị nhân lực (M.Trung) A1; C; D; KT1 16.5
12 D340406 Quản trị văn phòng (M.Trung) A1; C; D; KT1 15.5
13 D310205 Quản lý nhà nước (M.Trung) A1; C; D; KT1 16
14 D220342 Quản lý văn hoá (M.Trung) A1; C; D; KT1 15.5
15 D320303 Lưu trữ hoc (M.Trung) A1; C; D; KT1 15.5
16 D320202 Khoa học thư viện (M.Trung) A1; C; D; KT1 15
17 C340404 Ọuản tri nhân lực (M.Trung) A1; C; D; KT1 12
18 C340406 Quản trị văn phòng (M.Trung) A1; C; D; KT1 12
19 C380201 Dich vụ pháp lý (M.Trung) A1; C; D; KT1 12
20 D340404 Quản trị nhân lực A1; C; D; KT1 22.75
21 D220342 ' Quản lý văn hoá A1; C; D; KT1 21
22 D340406 Quản trị văn phòng A1; C; D; KT1 21.75
23 D310205 Quản lý nhà nước A1; C; D; KT1 22
24 D320303 Lưu trữ học A1; C; D; KT1 20.25
25 D320202 Khoa học thư viện A1; C; D; KT1 19.5
26 C340404 Quản trị nhân lực A1; C; D; KT1 16
27 C340406 Hành chính học (M.Trung) A1; C; D; KT1 12

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Xem mã ngành của trường Đại Học Nội Vụ

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2015,2016

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2015,2016
418 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2015,2016

Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ năm 2015,2016. Xem diem chuan truong Dai Hoc Noi Vu 2015,2016 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com