Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017, Xem diem chuan Dai Hoc Su Pham Ha Noi nam 2017

Điểm chuẩn vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2017

Sáng nay ngày 31/7/2017 trường Đại học Sư Phạm Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017, theo đó mức điểm trúng tuyển cao nhất là 27,75; mức điểm trúng tuyển thấp nhất 17 điểm. Xem chi tiết dưới đây:

Xem mã ngành của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2017

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2017 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2017

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội - 2017

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114A Quản lí giáo dục 20.25 TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 3
2 7140114C Quản lí giáo dục 23.75 VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <= 3
3 7140114D Quản lí giáo dục 20.5 NN >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 2
4 7140201A Giáo dục Mầm non 22.25 NK6 >= 6;VA >= 8.75;TTNV <= 4
5 7140201B Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh 20.5 N1 >= 6.2;NK6 >= 7.5;TTNV <= 3
6 7140201C Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh 22 N1 >= 6.2;NK6 >= 6.5;TTNV <= 2
7 7140202A Giáo dục Tiểu học 25.25 VA >= 7.5;TO >= 8.8;TTNV <= 8
8 7140202B Giáo dục Tiểu học 20.5 VA >= 8.5;LI >= 6.25;TTNV <= 2
9 7140202C Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh 20.5 N1 >= 7.6;LI >= 8;TTNV <= 6
10 7140202D Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh 24.75 N1 >= 8;TO >= 8;TTNV <= 3
11 7140203B Giáo dục Đặc biệt 19.25 VA >= 6.5;SI >= 6.25;TTNV <= 2
12 7140203C Giáo dục Đặc biệt 26.75 VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV <= 4
13 7140203D Giáo dục Đặc biệt 23 VA >= 7;TO >= 7.6;TTNV <= 7
14 7140204A Giáo dục công dân 23.5 VA >= 7.75;GD >= 7.75;TTNV <= 6
15 7140204B Giáo dục công dân 21.25 VA >= 6.75;GD >= 8;TTNV <= 7
16 7140204C Giáo dục công dân 24 VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV <= 3
17 7140204D Giáo dục công dân 17 VA >= 5.75;NN >= 4.6;TTNV <= 2
18 7140205A Giáo dục chính trị 21 VA >= 6.75;GD >= 9.5;TTNV <= 1
19 7140205B Giáo dục chính trị 18.75 VA >= 6.25;GD >= 8.25;TTNV <= 2
20 7140205C Giáo dục chính trị 20.5 VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV <= 3
21 7140205D Giáo dục chính trị 17.5 VA >= 6;NN >= 7.4;TTNV <= 7
22 7140206A Giáo dục Thể chất 20.5 NK5 >= 9.75;TO >= 4.6;TTNV <= 8
23 7140206B Giáo dục Thể chất 21.25 NK5 >= 9.75;TO >= 3.2;TTNV <= 1
24 7140208A Giáo dục Quốc phòng – An ninh 17 TO >= 6;LI >= 5;TTNV <= 1
25 7140208B Giáo dục Quốc phòng – An ninh 18.25 TO >= 7.2;VA >= 5.5;TTNV <= 6
26 7140208C Giáo dục Quốc phòng – An ninh 23 SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV <= 1
27 7140209A SP Toán học 26 TO >= 7.4;LI >= 8.25;TTNV <= 5
28 7140209B SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 26 TO >= 9;LI >= 8;TTNV <= 7
29 7140209C SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 27.75 TO >= 8.6;LI >= 9;TTNV <= 4
30 7140209D SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 27 TO >= 9.2;N1 >= 9;TTNV <= 10
31 7140210A SP Tin học 19 TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 8
32 7140210B SP Tin học 17.75 TO >= 6.4;N1 >= 5.6;TTNV <= 11
33 7140210C SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) 23.5 TO >= 8.2;LI >= 5.75;TTNV <= 4
34 7140210D SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) 20 TO >= 7.4;N1 >= 7.2;TTNV <= 4
35 7140211A SP Vật lý 23 LI >= 7.5;TO >= 7.4;TTNV <= 11
36 7140211B SP Vật lý 22.75 LI >= 8.25;TO >= 8;TTNV <= 4
37 7140211C SP Vật lý 22.75 LI >= 7.75;TO >= 8.4;TTNV <= 1
38 7140211D SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 22.5 LI >= 6.25;TO >= 7.4;TTNV <= 1
39 7140211E SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 22.75 LI >= 6.75;N1 >= 6.6;TTNV <= 3
40 7140211G SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 19 LI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5
41 7140212A SP Hoá học 23.75 HO >= 8;TO >= 8.4;TTNV <= 5
42 7140212B SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) 21 HO >= 7.25;N1 >= 4.2;TTNV <= 3
43 7140213A SP Sinh học 19.5 HO >= 5.75;TO >= 7;TTNV <= 2
44 7140213B SP Sinh học 22 SI >= 7;HO >= 6.5;TTNV <= 5
45 7140213C SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 20.25 N1 >= 7.2;TO >= 6.8;TTNV <= 4
46 7140213D SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 19.5 SI >= 7;N1 >= 5.6;TTNV <= 5
47 7140213E SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 18 N1 >= 5.2;HO >= 6.75;TTNV <= 2
48 7140214A SP Kĩ thuật công nghiệp 19.75 LI >= 6.25;TO >= 7.6;TTNV <= 5
49 7140214B SP Kĩ thuật công nghiệp 24.5
50 7140214C SP Kĩ thuật công nghiệp 22 LI >= 6.75;TO >= 6.8;TTNV <= 5
51 7140217C SP Ngữ văn 27 VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV <= 1
52 7140217D SP Ngữ văn 23.5 VA >= 7;TO >= 8.4;TTNV <= 3
53 7140218C SP Lịch sử 25.5 SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV <= 4
54 7140218D SP Lịch sử 22 SU >= 8;VA >= 6.5;TTNV <= 1
55 7140219A SP Địa lý 18 TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 4
56 7140219B SP Địa lý 22.5 DI >= 9.5;TO >= 5;TTNV <= 2
57 7140219C SP Địa lý 25.5 DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV <= 2
58 7140221 SP Âm nhạc 17.5 NK2 >= 6;NK1 >= 5.5;TTNV <= 1
59 7140222 SP Mĩ thuật 19 NK3 >= 6;NK4 >= 7;TTNV <= 1
60 7140231 SP Tiếng Anh 25.75 N1 >= 8.4;VA >= 8;TTNV <= 2
61 7140233C SP Tiếng Pháp 21.5 NN >= 7;VA >= 7.5;TTNV <= 2
62 7140233D SP Tiếng Pháp 19.5 NN >= 6.8;VA >= 4.75;TTNV <= 2
63 7220113B Việt Nam học 18.5 VA >= 7;TO >= 4.2;TTNV <= 1
64 7220113C Việt Nam học 21.25 VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV <= 4
65 7220113D Việt Nam học 17.25 VA >= 7.75;NN >= 5.4;TTNV <= 4
66 7220201 Ngôn ngữ Anh 23.25 N1 >= 7.6;VA >= 8;TTNV <= 3
67 7220330C Văn học 17.75 VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV <= 4
68 7220330D Văn học 17.5 VA >= 7.5;TO >= 5.6;TTNV <= 2
69 7310201A Chính trị học (Triết học Mác - Lenin) 21.5 TO >= 7.6;LI >= 6.5;TTNV <= 3
70 7310201B Chính trị học (Triết học Mác - Lênin) 20.5 VA >= 5.5;SU >= 6.5;TTNV <= 3
71 7310201C Chính trị học (Triết học Mác Lênin) 19 VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV <= 2
72 7310201D Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) 18.5 VA >= 7.5;NN >= 4.8;TTNV <= 3
73 7310201E Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) 17.25 TO >= 3.8;GD >= 8.5;TTNV <= 3
74 7310201G Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) 21.75 TO >= 6.4;GD >= 7.75;TTNV <= 4
75 7310201H Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) 18.25 TO >= 5.8;NN >= 4.6;TTNV <= 2
76 7310401A Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 19.25 VA >= 7.25;TO >= 6.8;TTNV <= 2
77 7310401B Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 19.75 SI >= 7.25;TO >= 6.6;TTNV <= 10
78 7310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 21.75 VA >= 8;SU >= 6;TTNV <= 4
79 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) 20.25 VA >= 7.75;NN >= 5.6;TTNV <= 8
80 7310403A Tâm lý học giáo dục. 17.5 VA >= 8;TO >= 2.6;TTNV <= 3
81 7310403B Tâm lý học giáo dục. 21 SI >= 7.5;TO >= 6.6;TTNV <= 3
82 7310403C Tâm lý học giáo dục.. 24.5 VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV <= 1
83 7310403D Tâm lý học giáo dục... 22.75 VA >= 8;NN >= 7.8;TTNV <= 1
84 7420101A Sinh học 19 HO >= 5.25;TO >= 8.2;TTNV <= 14
85 7420101B Sinh học 19 SI >= 7;HO >= 5;TTNV <= 7
86 7460101B Toán học 19.5 TO >= 7.6;LI >= 5.5;TTNV <= 1
87 7460101C Toán học 19.5 TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 1
88 7460101D Toán học 17.75 TO >= 5.8;N1 >= 4.8;TTNV <= 6
89 7480201A Công nghệ thông tin 17.25 TO >= 5.8;LI >= 5;TTNV <= 2
90 7480201B Công nghệ thông tin 18 TO >= 6.2;N1 >= 7.4;TTNV <= 10
91 7760101B Công tác xã hội 17.25 NN >= 4.2;VA >= 5.75;TTNV <= 3
92 7760101C Công tác xã hội 19 VA >= 7;SU >= 5;TTNV <= 4
93 7760101D Công tác xã hội 17 NN >= 5;VA >= 5.5;TTNV <= 3

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2017

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2017
264 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2017, 2016. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2017 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC