Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CTW gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương năm 2013.


Mã trường: CTW
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10 0
2 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10 0
3 C340301 Kế toán A,A1,D1 10 0
4 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10 0
5 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CTW gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Kinh Te - Ky Thuat Trung Uong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương.