Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C38 gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2013.


Mã trường: C38
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 11 10 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
2 C140211 Sư phạm Vật lý A,A1 10 26 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
3 C140213 Sư phạm Sinh học B 11 24 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
4 C140216 SP Kinh tế gia đình A,A1 10 29 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
5 C140216 SP Kinh tế gia đình B 11 0 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
6 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11 30 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
7 C140219 Sư phạm Địa lý C 11 21 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
8 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 10 15 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
9 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 10 30 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
10 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H 10 30 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
11 C140206 Giáo dục Thể chất T 10 21 Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai
12 C220201 Tiếng Anh A1,D1 10 48 Tuyển thí sinh trong cả nước
13 C340406 Quản trị văn phòng C 11 77 Tuyển thí sinh trong cả nước
14 C340406 Quản trị văn phòng D1 10 0 Tuyển thí sinh trong cả nước
15 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10 75 Tuyển thí sinh trong cả nước

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) C38 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Su Pham Gia Lai nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014