Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CVV gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014

Điểm NV2 Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014.


Mã trường: CVV
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C220342 Quản lý văn hóa A, C, D1 10 0
2 C220342 Quản lý văn hóa N, H 12.5 0
3 C320202 Khoa học Thư viện A, C, D1 10 0
4 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) A, C, D1 10 0
5 C210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N 16.5 0 Điểm khối N đã nhân hệ số, môn chuyên ngành ≥ 8.0 điểm (đã nhân hệ số)
6 C210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N 16.5 0 Điểm khối N đã nhân hệ số, môn chuyên ngành ≥ 8.0 điểm (đã nhân hệ số)
7 C210205 Thanh nhạc N 16.5 0 Điểm khối N đã nhân hệ số, môn chuyên ngành ≥ 8.0 điểm (đã nhân hệ số)
8 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 16.5 0 Điểm khối N đã nhân hệ số, môn chuyên ngành ≥ 8.0 điểm (đã nhân hệ số)
9 C210103 Hội họa H 16.5 0 Điểm khối H đã nhân hệ số, môn Hình họa ≥ 8.0 điểm (đã nhân hệ số)
10 C210104 Đồ họa H 16.5 0 Điểm khối H đã nhân hệ số, môn Hình họa ≥ 8.0 điểm (đã nhân hệ số)
11 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H 16.5 0 Điểm khối H đã nhân hệ số, môn Hình họa ≥ 8.0 điểm (đã nhân hệ số)

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CVV gửi 8712

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Van Hoa Nghe Thuat Nghe An nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An.