Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CVV gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2013.


Mã trường: CVV
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C220342 Quản lí Văn hóa A, A1, D1 10 45 Môn tiếng Anh không nhân hệ số
2 C220342 Quản lí Văn hóa C, R 11 25 Chỉ tiêu dành cho khối C là 20, khối R là 5.
3 C320202 Khoa học Thư viện A, A1, D1 10 60
4 C320202 Khoa học Thư viện C 11 30
5 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) A, A1, D1 10 55
6 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) C 11 20
7 C210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N 15 10
8 C210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N 15 5
9 C210205 Thanh nhạc N 15 30
10 C140221 Sư phạm Âm nhạc N 13 10
11 C210103 Hội họa H 15 20
12 C210104 Đồ họa H 15 20
13 C140222 Sư phạm Mỹ thuật H 15 60

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CVV gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Van Hoa Nghe Thuat Nghe An nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An.