Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CYP gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2013.


Mã trường: CYP
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C720501 Điều dưỡng B 11 0 Tổng chỉ tiêu toàn trường là 700
2 C720330 Kỹ thuật Y học A 10 0
3 C720330 Kỹ thuật Y học B 11 0
4 C720332 Xét nghiệm Y học A 10 0
5 C720332 Xét nghiệm Y học B 11 0
6 C900107 Dược A 10 0
7 C900107 Dược B 11 0
8 C720333 Vật lý trị liệu- PHCN A 10 0
9 C720333 Vật lý trị liệu- PHCN B 11 0
10 C900108 Dược (Hệ Liên thông) A 10 0
11 C900108 Dược (Hệ Liên thông) B 11 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CYP gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Y Te Phu Tho nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014