Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) VHD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2013.


Mã trường: VHD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Đại học) A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu xét tuyển hệ ĐH là 1200, hệ Cđ là 600.
2 Toan nganh (DH) Toàn ngành (Đại học) D1 13.5 0
3 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Cao Đẳng) A,A1,D 10 0
4 Toan nganh (CD) Toàn ngành (Cao Đẳng) C 11 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) VHD gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Cong Nghiep Viet Hung nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Công Nghiệp Việt Hung.