Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTZ gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2013.


Mã trường: DTZ
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460101 Toán học A,A1 13 30
2 D440102 Vật lý học A,A1 13 30
3 D460112 Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng A,A1 13 35
4 D440112 Hóa học A 13 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 10
5 D440112 Hóa học B 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 10
6 D440217 Địa lý tự nhiên B,C 14 20
7 D440301 Khoa học môi trường A 13 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 23
8 D440301 Khoa học môi trường B 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 23
9 D420101 Sinh học B 14 43
10 D420201 Công nghệ sinh học B 14 20
11 D220330 Văn học C 14 70
12 D220310 Lịch sử C 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 78
13 D220310 Lịch sử D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 78
14 D340401 Khoa học quản lý C 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 24
15 D340401 Khoa học quản lý D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 24
16 D760101 Công tác xã hội C 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 20
17 D760101 Công tác xã hội D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 20
18 D220113 Việt Nam học C 14 33 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 33
19 D220113 Việt Nam học D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 33
20 D320202 Khoa học thư viện B,C 14 38
21 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 13 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 19
22 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối A,B là 19
23 D320101 Báo chí C 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 46
24 D320101 Báo chí D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 46
25 D528102 Du lịch học C 14 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 33
26 D528102 Du lịch học D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 2 khối C,D1 là 33

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DTZ gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Khoa Hoc – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên.