Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DKK gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2014.


Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D540202 Công nghệ Sợi, Dệt A,A1,D1 13 0
2 D540204 Công nghệ may A,A1 16 0
3 D540204 Công nghệ may D1 16.5 0
4 D540101 Công nghệ thực phẩm A,A1,D1 17 0
5 D540101 Công nghệ thực phẩm B 18 0
6 D480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 15 0
7 D510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 14 0
8 D510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa D1 14.5 0
9 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 15 0
10 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D1 15.5 0
11 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 14 0
12 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông D1 14.5 0
13 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 14 0
14 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí D1 14.5 0
15 D340301 Kế toán A,A1 14.5 0
16 D340301 Kế toán D1 15 0
17 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 14 0
18 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 14 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DKK gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
190 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp.