Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DLS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2013.


Mã trường: DLS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị Kinh doanh A 13 0
2 D340101 Quản trị Kinh doanh D1 13.5 0
3 D340404 Quản trị Nhân lực A 13 0
4 D340404 Quản trị Nhân lực D1 13.5 0
5 D340301 Kế toán A 13 0
6 D340301 Kế toán D1 13.5 0
7 D340202 Bảo hiểm A 13 0
8 D340202 Bảo hiểm D1 13.5 0
9 D760101 Công tác Xã hội C 14 0
10 D760101 Công tác Xã hội D1 13.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DLS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Lao Dong – Xa Hoi ( Co so phia Nam) nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam).