Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Luật TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Luật TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) LPS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Luật TPHCM năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Luật TPHCM năm 2014.


Mã trường: LPS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D380101 Luật C 21 15
2 D380101 Luật A 20.5 15
3 D380101 Luật A1 20 15
4 D380101 Luật D1, 3, 6 20 15
5 D110103 Quản trị - Luật A 21 10
6 D110103 Quản trị - Luật A1 21 10
7 D110103 Quản trị - Luật D1 21 10
8 D110103 Quản trị - Luật D3 22 0
9 D340101 Quản trị kinh doanh A 19 25
10 D340101 Quản trị kinh doanh A1 19 25
11 D340101 Quản trị kinh doanh D1,3 19 25
12 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 19 30

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Luật TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) LPS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Luat TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Luật TPHCM.