Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Luật TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Luật TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) LPS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Luật TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Luật TPHCM năm 2013.


Mã trường: LPS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D380101 Ngành Luật A,A1 20.5 30
2 D380101 Ngành Luật D1,D3 20 25
3 D380101 Ngành Luật C 22 15
4 D110103 Ngành Quản trị - Luật A,A1,D1,3 19.5 40 Chỉ tiêu dành cho khối A là 15, dành cho khối A1 là 10, dành cho khối D1,3 là 15
5 D340101 Ngành Quản trị kinh doanh A,A1,D1 19 40 Chỉ tiêu dành cho khối A là 15, dành cho khối A1 là 10, dành cho khối D1\ là 15
6 D340101 Ngành Quản trị kinh doanh D3 20 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Luật TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) LPS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Luat TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Luật TPHCM.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014