Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Mở TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Mở TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) MBS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Mở TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Mở TPHCM năm 2013.


Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính A,A1,D1 14.5 30 Chỉ tiêu tất cả các ngành đều là chỉ tiêu dự kiến
2 D510102 CNKT công trình XD A,A1 14.5 50
3 D420201 Công nghệ sinh học A,A1,B 17.5 100
4 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 18 80
5 D310101 Kinh tế A,A1,D1 17.5 30
6 D340201 Tài chính Ngân hàng A,A1,D1 16.5 100
7 D340301 Ké toán A,A1,D1 17.5 120
8 D340405 Hệ thống thông tin quàn lý A,A1,D1 14.5 30
9 D380107 Luật kinh tế A,A1,C,D1 18.5 70
10 D310301 Xã hội học A,A1,C,D1,D4,D6 14.5 30
11 D760101 Công tác Xã hội A,A1,C,D1,D4,D6 14.5 20
12 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1,D4 23.5 0 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Chỉ tiêu dự kiến cả 3 khối D1,4,6 là 20.
13 D220209 Ngôn ngữ Nhật D6 21 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Mở TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) MBS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Mo TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Mở TPHCM.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014