Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHF gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2013.


Mã trường: DHF
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp D1,3 13.5 25
2 D140234 Sư phạm Tiêng Trung Quốc D1,2,3,4 13.5 34
3 D220113 Việt Nam Học D1,2,3,4 13.5 25
4 D220202 Ngôn ngữ Nga D1,2,3,4 13.5 6
5 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1,D1 13.5 23
6 D220212 Quốc tế học D1 13.5 20

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHF gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Ngoai Ngu – Dai Hoc Hue nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế.