Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NTT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2014.


Mã trường: NTT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D210403 Thiết kế đồ họa V,H 13 60
2 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13 150
3 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 13 50
4 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 13 50
5 D340107 Quản trị khách sạn A, A1, D1 13 100
6 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 13 50
7 D340301 Kế toán A, A1, D1 13 60
8 D420201 Công nghệ Sinh học A, A1 13 15
9 D420201 Công nghệ Sinh học B 14 15
10 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 13 80
11 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử A, A1 13 60
12 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A, A1 13 100
13 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A, A1 13 30
14 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 14 30
15 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13 50
16 D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1 13 25
17 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14 25
18 D580208 Kỹ thuật xây dựng A, A1 13 100
19 D720401 Dược học A,B 16 100
20 D720501 Điều dưỡng B 14 60
21 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A, A1 13 30
22 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 14 30

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nguyễn Tất Thành năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) NTT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Nguyen Tat Thanh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nguyễn Tất Thành.