Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Phú Yên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Phú Yên năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DPY gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Phú Yên năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Phú Yên năm 2013.


Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 13 15
2 D140210 Sư phạm Tin học D1 13.5 10
3 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13 15
4 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5 10
5 D420101 Sinh học A, A1 13 10
6 D420101 Sinh học B 14 10
7 D220201 Ngôn ngữ Anh A1 13 10
8 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5 15
9 D220330 Văn học C 14 10
10 D220330 Văn học D1 13.5 15
11 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) C 14 25
12 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) D1 13.5 10
13 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,D1 10 10 Chỉ tiêu 2 khối A,A1 là 10. Chỉ tiêu khối D1 là 7.
14 C140202 Giáo dục Tiểu học C 11 11
15 C220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) C 11 20
16 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 10 10
17 C220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) A, A1 10 15
18 C220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) B 11 10
19 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh – Công nghệ) A,A1 10 20
20 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh – Công nghệ) B 11 10
21 C140231 Sư phạm Tiếng Anh A1,D1 10 15 Chỉ tiêu khối A1 là 15. Chỉ tiêu khối D1 là 15.
22 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10 20 Chỉ tiêu 2 khối A,A1 là 20. Chỉ tiêu khối D1 là 10.
23 C620105 Chăn nuôi A,A1 10 20
24 C620105 Chăn nuôi B 11 10
25 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10 20
26 C620201 Lâm nghiệp B 10 10
27 C340301 Kế toán A,A1,D1 10 20 Chỉ tiêu 2 khối A,A1 là 20. Chỉ tiêu khối D1 là 10.
28 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10 20 Chỉ tiêu 2 khối A,A1 là 20. Chỉ tiêu khối D1 là 10.
29 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 10 20 Chỉ tiêu 2 khối A,A1 là 20. Chỉ tiêu khối D1 là 10.

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Phú Yên năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DPY gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Phu Yen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Phú Yên.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014