Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Quảng Nam năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Quảng Nam năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DQU gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Quảng Nam năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Quảng Nam năm 2013.


Mã trường: DQU
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A,A1 13 5
2 D340301 Kế toán D1 13.5 0
3 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 21
4 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 0
5 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 16.5 68 (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số từ 13.5 điểm trở lên)
6 D220113 Việt Nam học C 14 47
7 D220113 Việt Nam học D1 13.5 0
8 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 73
9 D620112 Bảo vệ thực vật B 14 27

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Quảng Nam năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DQU gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Quang Nam nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Quảng Nam.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014