Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SP2 gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2013.


Mã trường: SP2
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 18 60
2 D140212 Sư phạm Hóa học A 20 46
3 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A,A1 15 96
4 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh B,C 16 0
5 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh D1 15.5 0
6 D140218 Sư phạm Lịch sử C 18 52
7 D140210 Sư phạm Tin học A,A1 17 56
8 D140210 Sư phạm Tin học D1 17.5 0
9 D140209 Sư phạm Toán học A,A1 20 26
10 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A,A1 18 58
11 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp D1 18.5 0
12 D140215 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp B 17 53
13 D140204 Giáo dục Công dân C 15 27
14 D460101 Toán học A,A1 20 53
15 D480201 Công nghệ Thông tin A,A1 17 40
16 D480201 Công nghệ Thông tin D1 17.5 0
17 D220330 Văn học C 16 59
18 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,4 15 32
19 D440112 Hóa học A 16 51
20 D420101 Sinh học B 17 54
21 D440102 Vật lý A,A1 18 57
22 D220310 Lịch sử C 17 55
23 D220113 Việt Nam học C 15 56

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) SP2 gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2 nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.