Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Y Khoa Vinh năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Y Khoa Vinh năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) YKV gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Y Khoa Vinh năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Y Khoa Vinh năm 2013.


Mã trường: YKV
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa (BSĐK) B 23 15
2 D720501 Cử nhân Điều dưỡng B 18.5 15
3 C720501 Cao đẳng Điều dưỡng B 13 15 Xét điểm Đại học
4 C720502 Cao đẳng Hộ sinh B 11 15 Xét điểm Đại học
5 C720330 Cao đẳng Kỹ thuật Y học B 12 15 Xét điểm Đại học
6 C720332 Cao đẳng Xét nghiệm Y học B 13 15 Xét điểm Đại học
7 C900107 Cao đẳng Dược A 14 15 Xét điểm Đại học

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Y Khoa Vinh năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) YKV gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Y Khoa Vinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Y Khoa Vinh.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014