Điểm nguyện vọng 2 Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDY gửi 8712

Điểm NV2 Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2013.


Mã trường: DDY
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D720501 Điều dưỡng B 19 40

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DDY gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Khoa Y Duoc – Dai Hoc Da Nang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng.