Điểm nguyện vọng 2 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHQ gửi 8712

Điểm NV2 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2013.


Mã trường: DHQ
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 13 39
2 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14 0
3 D520201 Kỹ thuật điện A,A1 13 0 Chỉ tiêu xét ngành KT Điện và KT Công trinh XD là 89
4 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 13 0
5 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 10 40
6 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHQ gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Phan Hieu Dai Hoc Hue tai Quang Tri nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị.