Điểm nguyện vọng 2 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHQ gửi 8712

Điểm NV2 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014

Điểm NV2 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014.


Mã trường: DHQ
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1 13 45 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 45
2 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14 45 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 45
3 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13 91
4 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1 10 49 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 49
5 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 11 49 Tổng chỉ tiêu khối A,A1,B là 49

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHQ gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
190 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Phan Hieu Dai Hoc Hue tai Quang Tri nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị.