Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tỉnh Cao Bằng chính xác nhất

Điểm thi tốt nghiệp tỉnh Cao Bằng đã chính thức công bố chiều 17/6/2014. Tra cứu điểm thi phía dưới.

Số liệu thống kê thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tỉnh Cao Bằng: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp toàn tỉnh Cao Bằng là 5.143 thí sinh thi tốt nghiệp (kể cả thí sinh tự do). Trong đó hệ THPT là 4.342 thí sinh; hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) là 801 thí sinh.

Top 10 thủ khoa tốt nghiệp tỉnh Cao Bằng 2014:

Thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh Cao Bằng năm 2014 - Diemthi.tuyensinh247.com
HOTEN SBD M1 M2 M3 M4 Tổng điểm
Truong Thanh Huyen 200108 10,0 8,5 10,0 10,0 38,5
Nong Thi Cuc 200008 9,5 9,0 10,0 10,0 38,5
Luong Thi Tuyet Anh 200004 10,0 8,0 10,0 10,0 38,0
Vuong Hoang Chung 200082 9,0 9,0 10,0 10,0 38,0
Ha Thuy Dung 200010 10,0 8,0 10,0 10,0 38,0
Lanh Duc Duong 200087 9,5 8,0 10,0 10,0 37,5
Lang Thi Thu Hoai 200103 9,5 8,5 10,0 9,5 37,5
Nguyen Thi Quynh Huong 200111 9,5 9,5 9,5 9,0 37,5
Nguyen Tran Thu Trang 200065 9,5 8,5 9,5 10,0 37,5
Nguyen Hoang 200019 10,0 7,0 10,0 10,0 37,0

Xem, tra cứu: diem thi tot nghiep thpt Cao Bang nam 2014 nhanh nhất, chính xác nhất!

  • Để nhận Điểm thi tốt nghiệp THPT 2014 Cao Bằng sớm nhất Việt Nam!, Soạn tin:

TNI<dấu cách>CAOBANG<dấu cách>Sốbáodanh Gửi 8712

VD: Số báo danh của bạn là 78910.

TNI<dấu cách>CAOBANG<dấu cách>78910 Gửi 8712

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tỉnh Cao Bằng chính xác nhất

Điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cao Bằng 2014 đã được cập nhật

Bạn nhập Họ và tên đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu (VD : Bùi Kim Liên)
Hoặc nhập Số báo danh (VD : 180015970)

Nhập tên hoặc SBD

Đăng ký nhận điểm thi tốt nghiệp Cao Bằng năm 2014 nhanh nhất Việt Nam!

Soạn tin: TNI (dấu cách) CAOBANG (dấu cách) SBD gửi 8712

Ví dụ: TNI CAOBANG 12345 gửi 8712

Hãy kết bạn với Tuyensinh247 trên để nhận thông tin điểm thi mới nhất

Thống kê nhanh: Điểm thi tốt nghiệp 2014

Bấm để xem: Điểm thi tốt nghiệp 2014
66 Tỉnh cập nhật xong dữ liệu Điểm thi tốt nghiệp 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Danh sách trường THPT tổ chức thi tốt nghiệp năm 2014 tại Tinh Cao Bằng

STT Trường Địa chỉ
1 THPT Trùng Khánh Thị trấn Trùng Khánh,Cao Bằng
2 THPT Trà Lĩnh TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh
3 THPT Thông Nông Thị trấn Thông Nông, Cao Bằng
4 THPT Thông Huề Thông Huề, Trùng Khánh
5 THPT Thị xã Cao Bằng Thị xã Cao Bằng
6 THPT Thạch An TT Đông Khê, Thạch An
7 THPT Tinh Túc Tinhh Túc, Nguyên Bình
8 THPT Quảng Uyên TT Quảng Uyên, Cao Bằng
9 THPT Quang Trung Quang Trung, Trà Lĩnh
10 THPT Phục Hoà TT Tà Lùng, Phục Hoà, Cao Bằng
11 THPT Pò Tấu Chí Viễn, Trùng Khánh
12 THPT Nguyên Bình Thị trấn Nguyên Bình,Cao Bằng
13 THPT Nà Giàng Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng
14 THPT Nà Bao Lang Môn, Nguyên Bình
15 THPT Lý Bôn Lý Bôn, Bảo Lâm
16 THPT Lục Khu Thượng Thôn, Hà Quảng,Cao Bằng
17 THPT Hoà An Thị trấn Nước Hai,Hoà An
18 THPT Hà Quảng TT Xuân Hoà, Hà Quảng
19 THPT Hạ Lang Thanh Nhật, Hạ Lang
20 THPT Đống Đa Ngọc Động, Quảng Uyên
21 THPT DTNT Cao Bằng Thị xã Cao Bằng
22 THPT Chuyên Cao Bằng Thị xã Cao Bằng
23 THPT Cao Bình Hưng Đạo, Hoà An, Cao Bằng
24 THPT Canh Tân Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng
25 THPT Cách Linh Xã Cánh Linh, H. Phục Hoà
26 THPT Bế Văn Đàn Nà Cáp, phường sông Hiến, TX Cao Bằng
27 THPT Bằng Ca Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng
28 THPT Bảo Lâm Mông Ân, Bảo Lâm , Cao Bằng
29 THPT Bảo Lạc Thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng
30 THPT Bản Ngà Đức Hạnh, Bảo Lạc, Cao Bằng
31 TTGDTX Trùng Khánh Thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng
32 TTGDTX Trà Lĩnh TT Hùng Quốc,Trà Lĩnh,Cao Bằng
33 TTGDTX Thông Nông TT Thông Nông,Cao Bằng
34 TTGDTX Thạch An TT Đông Khê
35 TTGDTX Tỉnh  Km 4 Đề Thám , TX Cao Bằng 
36 TTGDTX Phục Hoà TT Tà Lùng ,Phục Hoà,Cao Bằng
37 TTGDTX Hoà An TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng
38 TTGDTX Hà Quảng TT Xuân Hoà,Hà Quảng, Cao Bằng
39 TTGDTX Hạ Lang TT Thanh Nhậ,Hạ Lang,Cao Bằng
40 TTGDTX Bảo Lâm Mông ân, Bảo Lâm,Cao Bằng
41 TTGDTX Bảo Lạc Bảo Lạc, Cao Bằng
42 TTGDTX  Nguyên Bình TT Nguyên Bình,Cao Bằng
43 TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng Thị xã Cao Bằng
44 TT GDTX Thị xã Cao Bằng Thị xã Cao Bằng
45 TT GDTX Quảng Uyên TT Quảng Uyên, Cao Bằng


Điểm thi tốt nghiệp THPT Tỉnh Cao Bằng năm 2014. Xem và tra cứu điểm thi tốt nghiệp năm 2014 các trường THPT tại Cao Bằng miễn phí và chính xác nhất.