Mã tuyển sinh: DBG

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Xã Bích Sơn - H. Yên Viên - Bắc Giang

Website: http://www.bafu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 1100

Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Kế toán

D340301 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Anh
80
Khoa học cây trồng

D620110 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
60
Chăn nuôi

D620105 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
60
Thú y

D640101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
120
Quản lý đất đai

D850103 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
120
Quản lí tài nguyên và môi trường

D850101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
120
Công nghệ thực phẩm

D540101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
60
Lâm sinh

D620205 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
50
Công nghệ sinh học

D420201 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
50
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

D620211 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
60
Kinh tế

D310101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Anh
60
Bảo vệ thực vật

D620112 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
60
Lâm nghiệp đô thị

D620202 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
50
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Anh
30
Dịch vụ thú y

C640201 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
40
Quản lý đất đai

C850103 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
40
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

C620211 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Anh
40
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
- Phương thức TS đại học, cao đẳng:
+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, 60% chỉ tiêu. Xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn.
 + Phương thức 2: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập bậc THPT, 40% chỉ tiêu. Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình cả năm các lớp (10, 11 và 12) và điểm ưu tiên (nếu có)