Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
ĐT: (0321) 3713081 

THÔNG TIN TUYÊN SINH NĂM 2016

KÝ HIỆU TRƯỜNG: SKH   - TỔNG CHỈ TIÊU: 3.020

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2620

Công nghệ thông tin

D480201

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

 

Công nghệ chế tạo máy

D510202

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

 

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

D510203

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

D510205

 

Sư phạm kĩ thuật công nghiệp

D140214

 

Công nghệ may

D540204

 

Công nghệ kĩ thuật  hoá học

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Vật lí, Sinh học

 

Công nghệ kĩ thuật môi trường

D510406

 

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lí Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

 

Kế toán

 

D340301

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

D220201

TIẾNG ANH, Toán, Vật lí TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn TIẾNG ANH, Toán, Lịch sử TIẾNG ANH, Toán, Địa lí (Tiếng Anh với hệ số 2)

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

400

Công nghệ thông tin

C480201

 

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

40

Công nghệ chế tạo máy

C510202

20

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

20

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

30


Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

C510203

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Công nghệ may

C540204

40

Quản trị kinh doanh

C340101

100

Kế toán

C340301

100

-   Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

-   Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào:

+ Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (Tổ hợp các môn xét tuyển tương ứng với từng ngành đào tạo). Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh đối với phương thức xét tuyển này là: 65%.

+ Kết quả học tập lớp 12 THPT hoặc tương đương (Tổ hợp các môn xét tuyển tương ứng với từng ngành đào tạo). Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh đối với phương thức xét tuyển này là: 35%.

-   Các thông tin khác:

+ Trường đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE)

+ Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

+ Số lượng chỗ ở KTX: 3000

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.