Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
ĐT: (0321) 3713081 

THÔNG TIN TUYÊN SINH NĂM 2017

KÝ HIỆU TRƯỜNG: SKH   - TỔNG CHỈ TIÊU: 3.020

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
(Đại học chính quy)
60 60 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
2 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh
(Đại học chính quy)
100 100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52310101 Kinh tế
(Đại học chính quy)
50 50 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
4 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh
(Đại học chính quy)
125 125 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
5 Trình độ đại học 52340301 Kế toán
(Đại học chính quy)
75 75 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin
(Đại học chính quy)
110 110 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Đại học chính quy)
75 75 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52510202 Công nghệ chế tạo máy
(Đại học chính quy)
60 60 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
(Đại học chính quy)
150 150 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
10 Trình độ đại học 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô
(Đại học chính quy)
110 110 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(Đại học chính quy)
275 275 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
12 Trình độ đại học 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(Đại học chính quy)
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   
13 Trình độ đại học 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
(Đại học chính quy)
25 25 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lí, Sinh học   Toán, Hóa học, Sinh học   
14 Trình độ đại học 52540204 Công nghệ may
(Đại học chính quy)
270 270 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển theo các tổ hợp môn thi THPT quốc gia năm 2017 và kết quả học tập lớp 12(ghi trong học bạ) của thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC